KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Zimsko održavanje puteva

23.01.2018. - Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj, 032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

kakanjsnijeg

Sa pojavom snijega počele su i intervencije “Trgošpeda” i “Vodokoma” na zimskom održavanju puteva i javnih površina, prema prioritetima i potrebama.
Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, zimsko održavanje lokalnih puteva na području Kaknja obavlja kakanjsko preduzeće “Trgošped”. Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.
Za zimsko održavanje gradskog i prigradskog područja Kaknja Općina Kakanj je kroz ugovorni odnos za ove poslove angažirala JP “Vodokom” Kakanj. Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj, 032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

Općina Kakanj nadležna je za gradske i prigradske putne pravce, te lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u