KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Zimsko održavanje puteva povjereno Vodokomu i Trgošpedu

10.11.2017. - U iščekivanju snježnih padalina za održavanje lokalnih puteve na području Kaknja angažovani “Vodokom” i “Trgošped”

vodokomgrtalica

Općina Kakanj je nadležna za održavanje gradskih i prigradskih putnnih pravace, lokalne i nekategorisane puteve, dok su za regionalne puteve i autoceste nadležni viši nivoi vlasti. Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, zimsko održavanje lokalnih puteva na području Kaknja vršit će kakanjska preduzeće „Vodokom i “Trgošped”.

Vodokom održava gradsko i prigradsko područje

Za zimsko održavanje gradskog i prigradskog područja Općina Kakanj je angažirala JP “Vodokom” Kakanj. Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Pored saobraćajnica u gradskom području Vodokom će održavati putne pravce Kakanj-Tršće-Ponijeri i Donji Kakanj-Kamenolom Trgošpeda te prohodnost prometa u Kraljevoj Sutjesci i saobraćajnice Kakanj – Brnj, Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac, Čatići – Gora, Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač, Kakanj-Bičer, Čatići-Poljice. Puteve u naseljima Povezice, Termoelektrana, Čatići, Hrasnice, Aliefendići i Brus.

Na gradskom području JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare: Ulica Alije Izetbegovića, Ulica branilaca, Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarska ulica, Ulica Mehmeda Skopljaka, Ulica Zeničkog partizanskog odreda, transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće, plato ispred zgrade P+4+M, Ulica Melente Bošnjaka, Ulica 4.jula, prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, Ulica šehida, “mala ulica” i gradsko šetalište, prilazi iza zgrada u maloj ulici, parkinzi oko solitera 1,2 i 3, prilaz zgradi javnih preduzeća, prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, parking iza direkcije RMU, plato ispred zgrada P+2, P+3 i P+4, Ulica Osmana Đafića, Stadionska i parking zanatskog centra, Ulica Stjepana Kovačevića, Ulica Rudija Čajaveca, Podvarda, lamele kod bivše Kule, Ulica 309.brdske brigade, Ulica Omera Maslića, Ulica V Divizije NOP-a, potez: Egipat-Moca-Elita, Ulica Vehbije Kulovića, Ulica 8. aprila, Ulica Ive Lole Ribara, parking kod zgrade „Ara“, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Ulica Paše Kubata , Rudi Mali ulica, Ulica 1. maja, naselja Bare i Plandište, naselje kod Tvornice cementa, naselja Pope i Varda, Ulica bratstva i jedinstva, Patriotske lige ulica, Ulica Almira Hasagića, Vinski put , Ulica 29. novembra i Ulica 25. Novembra.

Putevi koje održava Trgošped

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od šest sati u toku 24 sata,uz uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.
Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, preduzeće “Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca:Kakanj-Bijele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje, Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo, Brežani –Bištrani, Haljinići-Veliki Trnovci, Čatići-Slapnica, Tunel na putu za Tršće prema Zagrađu i Zagrađe-Halinovići. Zatim Kakanj-Desetnik, Ivnica-Vukanovići, Bjelavići- Ričić i raskrsnica, bivša zgrada zadružnog doma – autobuska stanica Brnjic.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj i 032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u