KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Zimsko održavanja puteva, ulica, parkinga, trotoara

09.11.2016. - Informacija o putnim pravcima i javnim površinama na kojima zimsko održavanje vrše preduzeća “Vodokom” i “Trgošped”

zima_putevi

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,
032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

TRGOŠPED - Zimsko održavanje putnih pravaca

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, preduzeće “Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca:
- Kakanj-Bijele Vode-Kučići (9 km);
- Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo-Podborje (17 km);
- Brežani –Bištrani (4,5 km);
- Haljinići-Veliki Trnovci 86,5 km);
- Čatići-Slapnica (5,5 km);
- Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići (4,5 km);
- Kakanj-Desetnik (4 km);
- Ivnica-Vukanovići (8 km);
- Bjelavići- Ričić (2 km);
- Raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic (2 km).

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

VODOKOM - Zimsko održavanje ulica, saobraćajnica, parkinga

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare:
Ulica Alije Izetbegovića, Ulica branilaca, Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarska ulica, Mehmeda Skopljaka, Zeničkog partizanskog odreda, Melente Bošnjaka, Ulica 4.jula, Ulica šehida, Osmana Đafića, Stadionska, Stjepana Kovačevića, Rudija Čajaveca, Ulica 309.brdske brigade, Omera Maslića, Ulica V Divizije NOP-a, Vehbije Kulovića, Ulica 8. aprila, Ive Lole Ribara, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Paše Kubata, Rudija Malog, Ulica 1. maja, Ulica bratstva i jedinstva, Patriotske lige, Almira Hasagića, Vinski put, Ulica 29. novembra i Ulica 25. novembra, Podvarda,Mala ulica i gradsko šetalište.

Transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, parkinzi ispred i iza stare zgrade Općine i bivše robne kuće, plato ispred zgrade P+4+M, prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, prilazi iza zgrada u maloj ulici,parkinzi oko solitera 1,2 i 3, prilaz zgradi javnih preduzeća, prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, parking iza direkcije RMU, plato ispred zgrada P+2, P+3 i P+4, parking zanatskog centra, lamele kod bivše Kule, potez: Egipat-Moca-Elita, parking kod zgrade „Ara“, naselja Bare i Plandište, naselje kod Tvornice cementa, naselja Pope i Varda,naselje Povezice, naselje Termoelektrana, ulice u naselju Čatići, ulice u Kraljevoj Sutjesci, tesaobraćajnice Kakanj – Brnj, Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac,Čatići-Gora,Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač,Kakanj-Bičer, Čatići-Poljice, Hrasnice, Aliefendići i Brus,te putni pravciKakanj-Tršće-Ponijeri i Donji Kakanj-Kamenolom Trgošpeda.

Ugovorom je definirano održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).
Kod zimskog održavanja prioritet su putevi kojima saobraćaju autobusi i naselja u kojima žive ljudi koji imaju potrebu odlaska na hemodijalizu.

Općina Kakanj nastoji da čisti puteve i tamo gdje nije obavezna pa na tim mjestima angažira dodatnu mehanizaciju i traktore, dovozi abrazivni materijal na kritične dionice i poziva građane da pomognu u ovim poslovima. Po tome je Kakanj jedinstven i rijedak, pozitivan primjer u BiH. Dovoljno je napraviti poređenje sa drugim općinama pa će biti jasno da je zaista tako.

Press Općine Kakanj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u