KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Zgošćanski stećci naša kulkturna baština

25.02.2016. - U Muzeju Kaknja održana radionica o našoj kulturnoj baštini

muzejradionicaSa održane radionice

Počela realizacija Programa obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i prve godišnjice osnivanja i rada Muzeja Kaknja

U okviru Programa obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti BiH i obilježavanja prve godišnjice osnivanja i rada najmlađeg muzeja u BiH, Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, u okviru koje djeluje Muzej Kaknja, je pripremila mnogobrojne sadržaje.

Planirano je da u Muzeju Kaknja budu realizirana dva projekta: „Susret sa kulturnim naslijeđem Kaknja“ i otvaranje stalne muzejske postavke pod nazivom „Kakanj u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina“.

Realizacija programa „Susret sa kulturnim naslijeđem Kaknja“ započela je u srijedu 24. februara radionicom o temi “Zgošćanski stećci – naša kulturna baština” u kojoj su učestvovali učenici OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i OŠ „Hamdija Kreševljaković“. Za teorijski dio radionice bila je zadužena magistrica arheologije Adisa Lepić koja je učenicima približila i objasnila značaj stećaka u historiji sa posebnim osvrtom na značaj Zgošćanskog stećka koji je 1914. godine iz Kaknja prebačen u botanički vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu gdje se danas nalazi. Cijeli tok predavanja praćen je powerpoint prezentacijom koja je sadržavala veliki broj fotografija, ilustracija i mapa.

Nakon teorijske radionice svi učenici su imali priliku da izrade jedan stećak od gipsa uz stručnu pomoć Senada Šabovića koji je imao zadatak da djecu praktično upozna sa procesom proizvodnje jednog suvenira.

Djeca su uživala u radionici kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog dijela, te interaktivnog pristupa kroz koji su uspjeli naučiti nešto novo i proširiti dosadašnje znanje. Po završetku radionice dio suvenira koji su učenici izradili je ostao u Muzeju kako bi krasio muzejsku suvenirnicu, a drugi dio su učesnici radionice ponijeli u svoje domove.

KakanjLive/JU KSC

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u