KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

ZDK-Usvojena odluka o legalizaciji

19.09.2019. - Omogućen priključak na komunalnu infrastrukturu za objekte koji su u postupku dobijanja građevinske dozvole, a građeni su nelegalno

slivopotpis
Nakon što je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo nadležnim organima Zeničko-dobojskog kantona uputio inicijativu da se kroz određene normativne izmjene zakonskih odredbi vlasnicima izgrađenih individualnih stambenih objekata, a koji su u postupku ishodovanja građevinske dozvole omogući priključak na električnu mrežu i komunalnu infrastrukturu, došlo je do značajnog pomaka koji će riješiti probleme velikog broja građana Kaknja, saopšteno je iz Općine Kakanj.

Naime, Vlada ZDK je usvojila Prijedlog odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata prema kojem svi objekti za koje se podnese zahtjev za legalizaciju stiču pravo priključka na komunalnu infrastrukturu.

Na ovaj način se otvara mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata, uz ispunjavanje uslova koji su u skladu s uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanja naknade za postupak legalizacije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u