KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Završene šeste po redu poruke sa kamena

10.05.2018. - Predstavljanjem razultata istraživanja o uticaju globalizacije na radionici i zajedničkom druženju mladih iz Kaknja, Maglaja i Usore završene su šeste Poruke sa kamena. Ministarstvo za kulturu Federacije BiH, ovaj projekat Gradske biblioteke tretira i podržava kao projekat od posebnog značaja za Federaciju BiH

Poruke sa kamena su projekat Gradske biblioteka iz Kaknja, kojim se na edukativan, interaktivan način, u ovom vremenu ostavljaju poruke za budućnost, kao što su naši preci ostavili poruke pisane na kamenu. Ove godine reaalizovane su Šeste poruke sa kamena, a njihova tema bila je - Globalizacija. Poruke sa kamena se inače, održavaju od 2012. godine, uz pokroviteljsku podršku federlnog i kantonalnog ministarstva za kulturu i podršku Općine Kakanj.

Projekat obično traje nekoliko mjeseci, a upravo završeni počeo je prošle godine u mjesecu novembru. Sve do kraja aprila, ove godine, učenici i profesori gimnazija iz Kaknja i Maglaja, istraživali su te interaktivno predstavlajli rezultate istraživanja vezani za globalizaciju i njene uticaj na svakodnevni žiuvot.
Kaknjski giomnazijalici su radili na temu: Kluturni identitet i globalizacija, dok gimnazijalci iz Maglaja radili na temu: Uticaj globalizacije na jezik. Završna radionica održana je u Kaknju, a na taj dan kakanjskim i maglajskim srednjoškolcima pridružili su se i njihovi vršnjaci iz Usore koji su imali priliku slušati i gledati rezultate do kojih se došlo tokom šestomjesečmih radionica.

- U okviru šestih Poruke sa kamena realizirana je edukacija mladih ljudi o svijetu, aktivizmu i promjenama, organiziranjem istraživačkih radionica u kojima su učesnici bili informisani i motivisani na promišljanje svijeta u kojem žive i vlastitoj kontekstualizaciji u svijetu. U tom smislu održano je sedam poludnevnih radionica, jedna cjelodnevna i na kraju završna kada su u zajedničkom drženju mladih sa područja tri kantonalne općine predstavljeni rezultati istraživanja, rekao nam je direktor gradske biblioteke Kakanj, Senad N. Čišija.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u