KakanjLive | Ponedjeljak, 28.09.2020. godine

Završena Tridesetšesta sjednica Vijeća

28.11.2019. - U odnosu na planirani dnevni red Vijeće je imalo jednu tačku dnevnog reda više a odnosila se na koncesije za eksploataciju uglja

vijece36Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija koja je održana 20.11.2019. godine, te je za današnju sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 36. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o uspostavi prava služnosti, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog puta, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Razije (Rušida) Kubat iz Kaknja. 

Po zahtjevu Ministarstva za privredu ZDK dostavljen je i prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja.

Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo dnevni red na način da je uvršten samo prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja jednoglasno. Vijeće je danas raspravljalo o 6 tačaka.

Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01 30.09.2019.godine Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 25 glasova za i dva protiv.

Vijeće je usvojilo jednoglasno Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12. 2020. Godine i Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine. Određena je i javna rasprava u trajanju od 15 dana u periodu 28.11-12.12.2019.godine.

Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o preduzimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine- mrkog uglja. U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Rešad Merdić, Ivica Petrović, Evelin Bitić i Izudin Hrusto. Vijeće je usvojilo zaključak sa 22 glasa za, dva protiv i niko uzdržan.

Prijedlog programa utroška sredstava od naknade za građevinsko zemljište za 2019.godinu Vijeće je usvojilo jednoglasno.

Vijeće je primilo k znanju, jednoglasno, Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Na današnjoj sjednici bilo je prisutno: 26 vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Senad Alajbegović, Semir Mušija i Ahmed Begić, a nakandno je pristupio: Elvedin Delić.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u