KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Završena edukacija ekonomskog osposobljavanja žena

11.10.2017. - U Kraljevoj Sutjesci održana završna svečanost na kojoj su dodjeljena uvjerenja o zavrešnoj edukaciji i zahvalnice za podršku iz Općine Kakanj

Udruženje žena Općine Kakanj (UŽOK), 9. marta je počelo, a 10. oktobra završilo sa realizacijom projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivenja i tkanja“, a sa ciljem razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu. Realizacija projekta predstavlja nastavak obuke krojenja, šivenja i tkanja započetu na području Općine Kakanj, u nekim drugim mjestima, prošle ali i u 2015. godini.

Obuka je realizirna u periodu od šest mjeseci. Sa tri grupe od po 20 žena. Edukacija jedne grupe trajala je po dva mjeseca.

Voditelj projekta je Munevera Zečević, a kao edukatori radile su: Zakira Imamagić, Naila Demir, Selvedina Duraković, Halida Helja, Fatima Suljić, Aida Jašarspahić i Senida Omerović.

Ovom prilikom uvjerenja o uspješnop završenom osposobljavanju, grupi polaznica iz Bištrana uručila je Naila Demir. Edukaciju su pohađale: Edina Džafić, Nura Lopo, Bahrija Ganić, Sekina Lopo, Indira Fazlić, Senida Lopo, Nedžmina Ganić, Nermina Alispahić, Munira Bečirović, Amina Džino, Nermina Bečirović Begovac, Mirzeta Ajdin, Emina Lopo, Alena Džafić.

Selvedina Duraković, također jedna od iskusnih edukatorica, uvjerenja je uručila grupi koju su sačinjavale: Belma Velispahić, Samra Avdispahić, Lejla Čelebić, Razija Selimović, Samra Bašić Merdić, Semra Karamuja, Hanka Salkić, Mirsada Kadić, Ilhana Smolo, Edina Tukić, Amela Sikira, Alisa Varešanović i Adna Vehab.

Senida Omerović je kao uspješna polaznica prve grupe ovog projekta postala i eduktaorica a uvjerenja je uručila grupi u kojoj su bile:Amra Husetović, Dalila Tukulić, Almina Škulj, Armina Fejzović, Amna Veispahić, Ermina Mujagić, Dalida Subašić, Elvedina Subašić, Elma Kadić, Džemka Kokošija, Indira Zahirović, Sabaheta Mehanović, Almera Zahirović, Emina Kulović, Alma Fazlić, Merhunisa Alić i Ermina Sikira.

Treba reći da su sve polaznice ove edukacije na završnoj svečanosti u Kraljevoj Sutjesci nosile oddjevne predmete koje su tokom edukacije kriojile i sašile.

Predsjednica UŽOK-a Dinka Tepić, uručila je i dvije zahvalnice. Jednu za načelnika Općine Kakanj Nermina Mandru, a u kojoj je zapisano da se dodjeljuje za potpuno razumijevanje, realizaciju, apsolutnu i bezrezervnu podršku projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivenja i tkanja“. Za doprinos u realizaciji projekta zahvalnica je dodjeljena i pomoćniku načelnika za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Mirzi Fazliću.

O mogućnostima koje Općina Kakanj pruža za pokretanje samostalnog biznisa govorio je Fadil Merdić iz Odsjeka za ekonomski razvoj Općine.

Podsjećamo, uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji, ranije su uručena prvoj grupi od 20 žena koje su edukaciju završile u maju ove godine.

Više fotografija pogledajte na: facebook kakanjlive

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u