KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Zasjedalo kantonalno socijalno ekonomsko vijeće

15.01.2018. - Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatran Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

ekonomskosocijalnotekst

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona danas je održana peta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatran Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu.

Nakon rasprave o predloženom dnevnom redu socijalni partneri su iznijeli svoje prijedloge i dali podršku Nacrtu budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u