KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

Zanimljiva rasprava o uslovima i načinu držanja pasa

11.03.2017. - U Sali općinskog vijeća u petak 10.marta održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima

Općina Kakanj je započela aktivnosti čiji je cilj urediti oblast držanja pasa čime se direktno doprinosi i rješavanju problema pasa lutalica. Na nedavno održanoj sjednici Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima. Građani su u proteklim danima mogli čitati Nacrt odluke koji je javno postavljen na općinsku web stranicu, i mogli su dostavljati komentari, sugestije, primjedbe i mišljenja putem općinskog mejla i putem protokola.

Centralna javna rasprava privukla je veliku pažnju građana Kaknja, a danas su svi prisutni mogli dobiti i pojašnjenja u vezi sa pitanjima koja su ih interesovala.
U ime predlagača Odluke, Enver Kusić je podnio uvodno izlaganje, a u javnu raspravu su se uključili, između ostalih, prisutni građani: Meho Lušija, Sakib Kozlo, Zlatan Šehagić, Eldin Mijoč, Adis Trako. Dali su nekoliko konkretnih prijedloga na pomenuti Nacrt odluke.

Zlatan_SehagicZlatan Šehagić - ne želi da se prema psima postupa nehumano

Zlatan Šehagić je vlasnik nekoliko pasa. Udomio je na desetine napuštenih pasa, a neki od njih su završili i ''preko Bare'' u Americi. Zlatan je na Javnoj raspravi rekao:
''Protiv toga sam da se psi hvataju sajlama, žicama i kojekakvim spravama i da se nasilno uklanjaju sa ulica kako se to do sada radilo. Djeca koja to gledaju imaju traume. Ne želim da se psi ubijaju. Kada se osnuje sklonište za pse, azil vjerujem da ima dosta ljudi koji vole pse i koji bi željeli volontirati u azilu i pomoći tim životinjama. Moj je prijedlog da se uvede mobilna veterinarska stanica koja bi kastrirala nove pse koji se pojave na ulici''. 

Eldin Mijoč, vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj i uposlenik JP ''Vodokom'' Kakanj je smatrao da:
''Ukoliko usvojimo ovu odluku i napravimo azil bojim se da će se uveliko nastaviti trend dovođenja pasa sa područja drugih općina u Kakanj. Na neki način trebamo stati u kraj i tome''.

Na javnoj raspravi je bilo još mnogo korisnih sugestija od toga da se pooštre kazne za nesavjesne vlasnike i one koji napuštaju pse, do toga da se uvede porez na posjedovanje pasa, te da se odrwedi i uredi prostor u kojem bi vlasnici pasa mogli dovoditi svoje ljubimce u slobodnu šetnju.

Rješavanje problema pasa lutalica je do sada išlo preko Zavoda za planiranje i izgradnju, a to je u izjavi za KakanjLive potvrdio pomoćnik općinskog načelnika, Enver Kusić:
''Rješavanje problema pasa lutalica do sada je išlo preko Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj kroz obavljanje kafilerijskih usluga. Pošto vidimo da problem na našim ulicama nije riješen Općina Kakanj je na inicijativu vijećnika posegnula za ovakvom odlukom. Ova odluke predviđa i osnivanje skloništa za pse i higijenskog servisa kojim će upravljati Vodokom.''

Predstavnici JP ''Vodokom'' d.o.o. Kakanj su tražili da mi se rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke produži za dodatnih nekoliko mjeseci. Iz Općine Kakanj poručuju da je Javna rasprava i dalje otvorena, pozivaju sve zainteresovane da se uključe u istu, te da iznesu svoja mišljenja, stavove i sugestije bilo pismenim putem ili da se obrate lično u zgradi Općine Kakanj.

Jedan od prijedloga na ovoj raspravi odnosio se na uključivanje kinologa u izradu prijedloga odluke koja će biti predmet usvajanja od strane Općinskog vijeća, a iznesena je i konstatacija da bez izgradnje azila i planiranja sredstava za tu namjenu u rebalansu Budžeta, ova odluka neće imati smisla. Jer ako se prema njenim odredbama budu kažnjavali vlasnici pasa ili psi, to će biti kao da se kažnjavaju kriminalci za koje nije izgrađen objekat u kojem će izdržavati kaznu.

E.Škulj/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u