KakanjLive | Nedjelja, 24.01.2021. godine

Zaključci Stručnog skupa o ustanovama kulture

09.12.2016. - Stručni skup je održan u kakanjskoj Gradskoj biblioteci, a završen je definisanjem velikog broja zaključaka

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine u Gradskoj biblioteci Kakanj, održan je Stručni skup pod nazivom Ustanove kulture u ZDK u novom vremenu, koji je imao za cilj da inicira proces restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture u Kantonu. Istovremeno to je i Cilj 4 iz Akcionog plana za realizaciju Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona. Na Skupu je definisano 29 zaključaka:

1.Prikupljanje, obrada i objedinjavanje informacija o poziciji finansiranja kulture na lokalnim nivoima u ZDK, radi kompariranja podataka;

2.izrada Kulturnog vodiča ZDK sa svim relevantnim informacijama o ustanovama kulture i resursima u kulturi, sa pratećom internetskom prezentacijom, kao polazni materijal za općinske/gradske uprave, nacionalne i internacionalne donatore i sl.;

3.organiziranje većeg skupa sa obaveznim prisustvom načelnika/gradonačelnika općina i gradova ZDK sa predstavnicima Vlade ZDK, resornih općinskih/gradske službe i ustanova kulture, sa što boljnom pripremom i konkretnim zaključcima;

4.posjete Monitoring tima za realizaciju Strategije kulturne politike ZDK svakoj općini ZDK;

5.usaglašavanje i usvajanje općeg zakona za kulturu ZDK, kao i sagledavanje mogućnosti usvajanja istog na državnoj razini BiH ili na entitetskoj razini Federacije BiH;

6.donošenje novih zakona u kulturi koji bi uvažili sve nedostatke dosadašnjih, isključivo uz konzultaciju struke i široku javnu raspravu;

7.pokušaj prevazilaženja velikog problema psihološkog prihvatanja promjena u kulturnom sistemu, od strane izravnih aktera, ali i široke javnosti;

8.osnivanje snažnih i dobro organiziranih sindikata djelatnika u kulturi na nivou ZDK;

9.sagledavanje mogućnosti reforme poreznog sistema i paketa zakona o sponzorstvima, donacijama, fondacijama i sl. koji bi unaprijedili sisteme finansiranja ustanova kulture;

10.uspostavljanje modela produkcijskih kuća – centri za kulturu i objekti u naslijeđenoj infrastrukturnoj mreži koji bi po obnovi i rekonstrukciji bili prostor za nezavisne i komercijalne produkcije;

11.snažno i sistemsko umrežavanje i zajedničko djelovanje svih profesionalnih organizacija kulture - Zajednica profesionalnih ustanova kulture ZDK;

12.institucije kulture trebali bi biti finansirani sa nekoliko različitih nivoa vlasti, uključujući i alternativne oblike osiguranja sredstava, kao i stalne tendencije i razvijanje metode podizanja razine vlastitih prihoda, kako bi se izbjegao monopol nad upravljanjem;

13.razviti i unaprijediti sisteme javnih subvencija za nezavisnu kulturnu scenu i neformalne organizacione oblike u kulturi koje se ističu kvalitetom svoje produkcije i ostvaruju dokazane rezultate i kontinuitet rada;

14.učiniti transparentnijom raspodjelu sredstava iz javnih subvencija koje se dodjeljuju javnim ustanovama;

15.razviti sisteme transparentnije kontrole namjenskog utroška sredstava iz javnih subvencija koje se dodjeljuju javnim ustanovama;

16.razviti jasnije kriterije analize uspjeha projekata koji su finansirani iz javnih subvencija koje se dodjeljuju javnim ustanovama kulture;

17.finansijeri (Vlada ZDK, lokalne zajednice, pokrovitelji, donatori, sponzori...) jasno trebaju artikulirati što očekuju od organizacija kulture u povratnoj komunikaciji i razviti instrumente kontrole učinka - određeni broj programa, koju vrstu produkcije, gostovanja i saradnja, procenat samostalno ostvarenog prihoda, besplatni programi za određene ciljne grupe, i sl.

18.sponzore i donatore neophodno je stimulirati za izdvajanja za kulturu poreznim olakšicama koje bi se zakonski i normativno regulisale tako da organizacija kulture budu češći izbor za potporu od programa zabavnog ili sportskog sadržaja;

19.programska politika svih organizacija kulture trebaju se pridržavati kriterija jasne koncepcije, umjetničke opravdanosti i, u sadašnjim uvjetima, optimalnog angažiranja svih uposlenika;

20.kulturni i umjetnički savjeti bi trebala dobiti jaču,jasniju i konkretniju ulogu u koncipiranju programske i umjetničke politike organizacija kulture;

21.kulturna politika u manjim gradovima i kantonalnim centrima trebala bi ići u pravcu transformiranja organizacija kulture koje će postati više mobilno, aktualno, edukativno, atraktivnije i podsticajnije za šire slojeve publike, osobito djecu i mlade;

22.u svrhu povećanja stepena mobilnosti, otvorenosti i prezentacije vlastitih programa na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj sceni, lokalna i kantonalna razina uprave trebaju razviti transparentne programe stimuliranja saradnje onih javnih organizacija kulture koje finansiraju, odnosno sufinansiraju, sa jasnim i preciznim kriterijima;

23.značajnije podsticati koprodukcijski i partnerski oblik saradnje i zajedničke realizacije kulturnih projekata, budući da se time znatno doprinosi i racionalnijem utrošku sredstava iz budžeta;

24.zgrade i infrastruktura, osobito one u manjim lokalnim zajednicama, neophodno je dodatno osposobljavati i tehničko-tehnološki unapređivati te koristiti za sve vidove umjetničkih, kulturnih i zabavnih programa, kako bi objekti kulturne infrastrukture postali posjećeniji, frekventniji i dobili značajniju ulogu i značaj u ukupnom kulturnom životu svojih zajednica;

25.manja organizacija kulture i organizacija kulture u manjim gradovima trebaju imati razvijenije sisteme edukativnih programa, programa za djecu i mlade i programe za marginalizirane društvene skupine, a takav rad bi morao imati socijalni, terapeutski i edukacijski značaj za što šire sve kategorije lokalnog stanovništva;

26.podržati sve strukture koje doprinose razvoju organizacija kulture i kulturne umjetnosti kroz nastavne programe, kurseve i radionice za profesionalno usavršavanje, informacione centre, istraživačke i eksperimentalne projekte;

27.uvođenje kulturološke grupe predmeta i umjetničkog odgoja u obavezan sistem umjetničke edukacije u osnovnim i srednjim školama u ZDK;

28.stalno unapređivanje saradnje sa visokoškolskim ustanovama i nižim nivoima edukacije umjetničkog i ostalog neophodnog kadra u kulturi;

29.organizacija kulture trebaju razvijati i realizirati krativno osmišljene kampanje u svrhu povećanja posjete i jačanja saradnje sa lokalnim stanovništvom i zajednicom, između ostalog, i na način da javne osobe i autoriteti stimuliraju publiku na posjetu i saradnju sa kulturnom organizacijom.

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u