KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Zaključci foruma o odgoju i obrazovanju djece Roma

16.11.2016. - Danas je u Gradskoj biblioteci održan Forum pod nazivom „Obrazovanje prije svega-život,slike i snovi - džuvadipe, muj i suno, podrška djeci Romima u obrazovnom procesu”

Forum je završni dio projekta u kojem je održano 35 radionica, u kojima je uspostavljen interaktivni odgojno obrazovni rad kakanjskih bibliotekara sa oko sedamdesetoro djece predškolskog i školskog uzrasta. Tokom višemjesečnog rada uspostavljena je jaka interakcija i čvrsta veza između voditeljica radionice, zaposlenih u Biblioteci i djece-Roma, do nivoa prepoznavanja i druženje prilikom čestih susreta u gradu. Pokazalo se da su ova djeca spremna na saradnju ali da postoje ograničenja koja ih već u porodici sputavaju na redvno educiranje. Kroz radionice su prošla djeca koja su se prvo morala naučiti pravilno držati olovku, da bi mogli napisati svoje prvo slovo.

Forum je održan uz prisustvo predstavnika Općine Kakanj, OŠ „ Hamdija Kreševljaković“, OŠ „ Mula Mustafa Bašeskija“, Policijske uprave Kakanj, JU KSC Kakanj, Centra za socijalni rad Kakanj, UG NADA“ Kakanj i UG „ Romalen“ Kakanj, te stručnog osoblja Gradske biblioteke Kakanj.

Nakon što su mali Romi izveli lutkarski igrokaz „ Crvenkapica“, uz predstavljanje nekih od radova nastalih na radionicama i poslije ugodnog razgovora o aktuelnoj socijalno – ekonomskoj poziciji Roma u BH društvu i značaju pružanja podrške romskoj djecu u obazovnom procesu prisutni su usaglasili pet zaključaka.

Prvi od njih je da postoji ogromna potreba da se romskoj populaciji pomogne u svim aspektima njihovog življenja, posebno na polju obrazovanja njihove djece, jer je obrazovanje romske djece jedna od garancija njihovog boljeg života.

Drugi zaključak kaže da postoji zainteresiranost romskih udruga i romske djece i njihovih roditelja za obrazovnim programima i nastavkom sličnih aktivnosti,

Treći je zaključak da udruge Roma, nažalost još uvijek nemaju izgrađen kapacitet koji omogućava realizaciju projekata kojim će oni rješavati nagomilane probleme romske populacije.

Realizacijom ovog projekta pokazano je da postoje javni servisi, a biblioteka jest javni servis, koji imaju kapacitete za rad na realizaciji zadataka utvrđenih Dekadom Roma, četvrfti je zaključak.

U petom se kaže “Smatramo potrebnim i vrijednim poduzeti aktivnosti koje će Romima pružiti podršku u procesu obrazovanja, upoznavanju romske djece sa njihovom kulturnom baštinom, razvijati kod Roma kulturu življenja. U tom smislu neophodno je razvijati projekte koji će staviti u funkciju raspoložive kapacitete i obezbijediti finansijska sredstva za njihovu realizaciju”.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u