KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Zakazana tridesetčetvrta sjednica Općinskog vijeća

24.09.2019. - Općinsko vijeće će u ponedjeljak 30.09.2019.godine sa početkom u 9:00 sati održati 34. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati petnaest tački dnevnog reda

kakanjzgrada

Na dnevnom redu će se naći najviše prijedloga odluka, ukupno deset. To su prijedlozi odluka za: izradu izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030; o gubljenju statusa javnog dobra, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bjelavićima, o nabavci nekretnine – skloništa/azila za pse u neselju Bare, općina Kakanj, o izmjeni Odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2017-2018 u općini Kakanj“, o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu; o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište; o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište; o osnivanju MZ Koprivnica sa prijedlogom zaključka o davanju ovlaštenja Komisiji za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići i Plandište za provođenje izbora i u MZ Koprivnica.
Pripremljen je i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Tu su i dva nacrta odluka i to o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Kakanj“ i Nacrt oduke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“.

Vijeće treba razmotriti i dva izvještaja: o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019.godine i o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2019. godine.

Prijedlog dnevnog reda usaglasio je Kolegij Općinskog vijeća. Pored utvrđivanja prijedloga dnevnog reda Kolegij je razmatrao i Paket inicijativa „Centra za podršku biznisu“ Kakanj:
-Inicijativa za izmjenu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019.godini,
-Inicijativa za smanjenje cijena komunalne takse na istaknutu firmu i izmjenu tarifa u Odluci o općinskim taksama na istaknutu firmu,
-Inicijativa za izmjenu cijena odvoza smeća na području općine Kakanj i zabranu odlaganja otpada iz drugih općina na teritorij općine Kakanj,
-Inicijativa za pokretanje procedure za smanjenje cijena grijanja na području općine Kakanj
-Inicijativa za izmjenu Odluke o naknadama za vatrogastvo,
-Inicijativa za postavljanje dodatne privredne i turističke signalizacije na području općine Kakanj.

Kolegij je u vezi inicijativa iz „Centra za podršku biznisu“ Kakanj donio zaključak kojim se inicira sastanak općinskog načelnika, predsjedavajućeg Općinskog vijeća, predstavnika Centra i općinskih službi u čijoj su nadležnosti predmetne inicijative kako bi se razmotrile mogućnosti realizacije istih.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u