KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Zajedničkim snagama nabavljena dva vozila

28.02.2020. - Zajedničkim snagama Vlade Kantona, Općine Kakanj i Doma zdravlja nabavljena dva motorna vozila za interventno djelovanje, jedno opšte, a drugo specijalističke namjene


U kakanjskom Domu zdravlja održana je svečanost povodom nabavke dva ambulantna motorna vozila za interventne namjene. Svečanost je organizovana u okviru obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Pored domaćina, direktora Doma zdravlja Mirsada Tursuma, ovom činu su prisustvovali  Mirnes Bašić, ministar u Vladi ZE –DO kantona, Aldin Šljivo, načelnik Općine Kakanj, Omer Škaljo direktor Zavoda za zdravstveno osigzuranje ZDK, Slaven Katičić, predsjedavajući Vijeća Općine Kakanj te kakanjski privrednici iz javnog i privatnog sektora.

Jedno od vozila je kardiomobil, namijenjeno je za intervencije prilikom transporta, a drugo opšte namjene za obiteljsku mnedicinu i higijensko epidemiološke intervencije namjenjeno  je za naše brdsko planinske puteve kakvi su inače na području Općine Kakanj. Oba vozila su koštala 105 hiljada maraka. Vlada je investirala 50 hiljada, Općina Kakanj 30, a vlastita sredstva Doma zdravlja su 25 hiljada maraka.

Ključeve dva nova sanitetska vozila direktoru Doma zdravlja Mirsadu Tursumu, uručio je Omer Škaljo, direktor kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje, a pri tome Doktor Tursum se našalio irekavši da se nada kako je ovo tek prvi poklon direktora Škalje u  mandatu koji je počeo u drugoj polovini prošle godine.

Iz ruku dirktora Doma zdravlja, na praktičnu upotrebu ključeve je preuzeo šef Tehničke službe Osman Šahinbegović, a zatim su uručene zahvalnice za Općinu Kakanj i Vladu Zeničko dobojskog kantona.

zdravljetursum

O novim vozilima govorio je direktor Doma zdravlja, Doktor Tursum:
- Vozila su nabavljena s ciljem unaprjeđenja zdravstvenih usluga u sferi interventnog djelovanja i za sve pacijente Kaknja, kojima bude potrebna medicinska intervencija. Zahvaljujem se na inicijalnim sredstvima Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ministru zdravstva Adnanu Jupiću i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Općini Kakanj i Općinskom vijeću Kakanj. Uz dodjeljena sredstva i Dom zdravlja je učestvovao u finansiranju, tako da možemo reći da je terensko vozilo opšte namjene nabavljeno vlastitim sredstvima Doma zdravlja i građana Kaknja, a specijalno kardio vozilo sredstvima Vlade Zeničko dobojskog kantona i Općine Kakanj.

Doktor Tursum je podsjetio da je u proteklom periodu, uz pomoć domaćih privrednika i vlastitim sredstvima urađeno niz značajnih poslova i investicija na poboljšavanju uvjeta rada i unaprjejđenja medicinskih usluga, kao što su: Dijalizni centar, uređenje i proširenje parkinga, rekonstrukcija i obnova dijelova zgrade, puštanja u rad ambulante u Zgošći, nabavka ultrazvuka i još mnogo toga.

zdravljeslivo

Načlenik Općine Kakanj Aldin Šljivo, istakao je potrebu zajedničkog rada bez obzira na propisane nadležnosti:
- U ovu lijepu priču uključeni su i Kanton i lokalna zajednica, odnosno više različitih subjekata iz privatnog i javnog sektora i to je primjer zajedništva kojim se može dati doprinos poboljšavanju ukupnih odnosa i stanja u državi. Jedan od predsjednika BiH to je jučer u Sarajevu lijepo rekao kada je pozvao da se mjerimo koliko postžemo zajedničkih rezultata, a ne da nam cilj budu podjele. Jedan od takvih primjera pozitivnog i zajedničkog pristupa je ovo danas u Domu zdravlja. Ovo je zajednički projekat i nadam se da će unaprijediti usluge na zadovoljstvo građana. Dok smo ga realizirali nismo uslovljavali nadležnostima, niti nam je smetalo što je za funcionisanje Doma zdravlja, prvenstveno nadležan Kanton, a ne Općina. Shvatili smo ovo kao projekat od interesa građana Kaknja.

zdravljekapo

Omer Škaljo je izrazi zadovoljstvo što se povodom Dana nezavisnosti organizira ovakva svečanost i nastavio:
- Nama u Zdravstvenom zavodu je glavni prioritet pacijent. Na tom principu smo otvorili nekoliko novih projekata s ciljem uštede sredstava koje će onda koristiti domovi zdravlja. U tom smislu izvršena je i raspodjela sredstava prema bolnicama i domovima zdravlja potpuno u skladu sa zakonom. Dali smo smjernice i kako da se unaprjedi usluga prema pacijentimna i njihova medicinska obrada, u strogim rokovima od mjesec dana za domove zdravlja i dva mjeseca za bolnice. Poslije tog perioda ako pacijent ne bude medicinski obrađen mi ćemo ga uputiti u privatne zdravstvene ustanove i Kliničke centre u Sarajevu i Tuzli. Međutim, ovdje smo drugim povodom i želim čestitati na korisnoj nabavci novih transportnih sredstava, prvenstveno na zadovoljstvo pacijenata jer na kraju sredstva sa kojima mi raspolažemo je njihov novac i oni ga trebaju na najbolji mogući način koristiti.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u