KakanjLive | Utorak, 20.04.2021. godine

Zajednička borba protiv korupcije

26.09.2017. - Prezentirana ideja o uspostavi pilot saradnje i koordinacije između Općine Kakanj i Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije u aktivnostima informisanja javnosti o temi antikorupcije

korupcijatimski

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra razgovarao je danas u svom uredu sa ministrom za pravosuđe i upravu ZDK Mirnesom Bašićem, predsjednicom Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije Melihom Omerspahić i programskim službenikom  Terenskog ureda OSCE-a u Travniku Dautom Bajramovićem.

Na prijemu je načelniku Općine Kakanj prezentirana ideja o uspostavi pilot saradnje i koordinacije između Općine Kakanj i Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije u aktivnostima informisanja javnosti o temi antikorupcije. Ovakva aktivnosti proizilazi iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2017-2019.godina kojeg je usvojila Vlada ZDK.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2017-2019.godina sadrži Operativni plan sa oblastima: Prevencija korupcije za sve institucije, Javne nabavke, Subvencije i naknade, Zdravstvo, Obrazovanje, Javne finansije, Suzbijanje korupcije, Inspekcija, Razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i saradnja sa građanskim društvom i Koordinacija, monitoring i izvještavanje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u