KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Za poljoprivrednike više od pola miliona

26.02.2019. - Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj namijenjenim za podsticaje u oblasti poljoprivrede za 2019. godinu planirano 555 hiljada KM. O Programu će se izjasniti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici

krave
Članom 26. Zakona o poljoprivredi navedeno je da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati novčane podrške za razvoj poljoprivrede, te je u skladu s tim i u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu planirano 555.000,00 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja kontinuirano izdvajanje iz ukupnog Budžeta Općine za poljoprivredu na podruĉju općine Kakanj.

Na ovaj način Općina Kakanj nastoji osigurati što povoljnije uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, podsticati organizovanu i kooperativnu proizvodnju i plasman tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i na taj način omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da se isključivo usmjere na proizvodnju odnosno na kvalitet i kvantitet svojih proizvoda.

Ciljevi programa su: formiranje porodičnih gazdinstava, osposobljavanje tržišno orjentisanih proizvođača, intenziviranje postojeće poljoprivredne proizvodnje, značajnije korištenje poljoprivrednog zemljišta i drugih raspoloživih resursa i mogućnost samozapošljavanja.

Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu podrazumijeva jednokratne isplate za stimulisanje animalne i biljne proizvodnje, otkup poljoprivrednih proizvoda, podsticaj Savezu poljoprivrednih udruženja i udruženjima poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja općine Kakanj, zatim finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede, te ostale vrste podsticaja (izvještajno prognozni poslovi, edukacije poljoprivrednih proizvoĊaĉa, medijsko predstavljanje poljoprivrede na podruĉju općine Kakanj, organizovani odlazak poljoprivrednika na sajmove, studijske posjete i dr.)

Nakon usvajanja Programa podsticaja od strane Općinskog vijeća, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline će u saradnji sa nadležnom općinskom Službom, mjesnim zajednicama, zadrugama, Savezom poljoprivrednih udruženja „KAP“ Kakanj i sredstvima javnog informisanja obavijestiti poljoprivredne proizvođače o podsticajnim mjerama, kao i o kriterijima koji moraju biti ispunjeni da bi podsticajna sredstva bila odobrena.
A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u