KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Za odsumopravanje još uvjek se obavljaju konsultacije

11.06.2019. - Postupak ugovaranja realizacije investicionog ulaganja u izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 Termoelektrane Kakanj uskoro bi mogao biti uspješno okončan Stigao odgovor na upit načelnika u vezi ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj

tekakcatici

Nastavak rada velikih termoelektrana bez odsumporavanja i denitrifikacije dimnih gasova nakon 1. januara 2018. je moguć samo za max. 20.000 radnih sati, najkasnije do 31. decembra 2023. godine. Međutim, od 1. januara 2026. sve velike termoelektrane će morati uskladiti svoje emisije sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU, a to znači smanjiti emisije SO2 i NOx ispod 200 miligrama na normalan metar kubni. Inače, krajnji rok za izgradnju postrojenja, ne može biti poslije 31. decembra 2023. godine.
Načelnik općine Kakanj, Aldin Šljivo nedavno je od Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” zatražio informaciju o aktivnostima na ugradnji uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Kakanj. U odgovoru koji je stigao između ostalog se kaže: “Realizacija investicionog ulaganja u izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 je počela 2.1.2018. godine izradom tenderske dokumentacije za ugovaranje konsultantskih usluga i nadzor nad projektom odsumporavanja na bloku 7. Postupak ugovoranja konsultantskih usluga je još u toku, jer su od objave tendera uslijedila pitanja, pojašnjenja i žalbe potencijalnih ponuđača. Očekujemo da će ovaj proces biti uskoro uspješno okončan i da će biti izabrana konsultantska firma, što je vrlo važno za dalji tok ovog projekta“, kaže se u odgovoru iz EP BiH.

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta, nakon izbora konsultanta, definisan je termin-planom za realizaciju svih aktivnosti do puštanja u rad postrojenja za odsumporavanje, za koje je krajnji rok 31.12.2023. godine”.

TE Kakanj je uključena u Nacionalni plan smanjenja emisija (NPSE) za Bosnu i Hercegovinu, koji je pripremljen prema smjernicama politike Sekretarijata Evropske zajednice za izradu Nacionalnog plana smanjenja emisija, objavljenog 19. decembra 2014. godine. NPSE se odnosi na smanjenje emisija sumpor-dioksida, azotnih oskida i čvrstih čestica iz velikih postrojenja za sagorijevanje.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u