KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Volonterski rad - Konačna rang lista

25.05.2016. - Sačinjena je konačna rang lista za prijem volontera i izbor poslodavaca za volonterski rad

 

kakanj_006Nakon objave javnog poziva za prijem volontera i izbor poslodavaca za volonterski rad, dodatnog javnog poziva za izbor poslodavaca, bodovanja aplikacija, objave preliminarne rang liste, te razmatranja prigovora na preliminarnu rang listu sačinjena je i konačna rang lista.

Konačnu listu možete vidjeti klikom na:Volonteri konačna lista

Općina Kakanj će finansirati volonterski rad onih kandidata za čiju je struku postojao interes poslodavaca (uz imena je upisano i ime poslodavca kod kojeg će kandidat obavljati volonterski rad).

Određeni broj kandidata je ostvario veliki broj bodova na osnovu statusnih elemenata, ali nije postojao interes poslodavaca za njihovom strukom.

Kandidati i poslodavci imaju pravo žalbe na konačnu rang listu Drugostepenoj komisiji za žalbe. Žalba se podnosi putem Komisije za provođenje procedure izbora volontera i poslodavaca u roku od 8 dana od objave na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj – tj. do 1.6.2016. godine.

Komisiju za provođenje procedure izbora volontera i poslodavaca koju je imenovalo Općinsko vijeće Kakanj čine: Hedin Bjelopoljak (predsjednik), Marin Mijač, Nejra Hajdarević, Semir Mušija, Buza Fahrudin, Elvedin Delić, Armela Hadžić (članovi) i Mirela Begovac (sekretar).

U skladu sa dokazanim opredjeljenjem i praksom da se sve radi potpuno transparentno, uz ranije objavljenu preliminarnu listu objavili smo i kriterije tako da je svaki kandidat mogao bodovati svoju aplikaciju ili aplikaciju drugog kandidata ukoliko je poznavao njegove statusne elemente, te tako provjeriti tačnost bodovanja.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u