KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Vlada predložila zakon na štetu građana Kaknja

15.07.2018. - Načelnik Nermin Mandra: Pokrenut ćemo krivične prijave protiv svih onih koji odluče usvojiti Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku bez javne rasprave

kakanj_007

Vlada F BiH uputila je Parlamentu F BiH Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine kojim se predlaže nova raspodjela sredstava koja zagađivači plaćaju zbog prekomjernog zagađenja zraka. Predlaže se da omjer raspodjele bude 30 % na račun Fonda za zaštitu okoliša F BiH, 40 % na račun kantona i mizernih 30 % na račun općine.

Povećati a ne umanjiti naknadu za Kakanj

Naknade koje plaćaju termoelektrane zbog prokomjernog zagađenja zraka kroz emisije „SO2 i NOx su „PENALI“ iz razloga što emituju i do 40 puta više od dozvoljenih količina. Po tom osnovu Termoelktrana Kakanj uplaćuje naknadu u nadležni Federalni fond. Od ukupne uplate Fond zadrži 30 posto sredstava.Onda se dio novca prebaci na Kanton, pa u Kantonu ostaje 30 posto sredstava pa se to onda dalje raspoređuje. Uglavnom oko 50 posto tih sredstava dođe u Općinu. Na godišnjem nivou to je oko 1,5 miliona KM. Radi se o računu koji se dobije izračunom emisije zagađujućih materija u zrak. To plaćaju i Mital i Tvornica cementa... Postoji matematički obrazac kako se to radi. Termoelektrana, dakle, plaća penale za aerozagađenje. Osam hiljada miligrama sumpor dioksida emituje se u zrak sa kakanjskog dimnjaka. Dozvoljene vrijednosti su 200 miligrama. To je 40 puta više nego što je dozvoljeno. Deset puta više nego što je dozvoljeno emituje se azotnih oksida. Građani Kaknja trpe posljedice.

Shodno tome, na web stranici Općine Kakaknj se kaže: „Smatramo da lokalne zajednice u kojima egzistiraju zagađivači treba da budu adekvatno obeštećene, te je potrebno da se član 22. Prijedloga Zakona izmijeni na način da se raspodjela prikupljenih sredstava vrši u omjeru: općina – 70 %, Fond za zaštitu okoliša F BiH – 20 % i kanton – 10 %.Također predlažemo da se uplata sredstava koja su namijenjena općinama direktno uplaćuju na račun općina od strane Fonda za zaštitu okoliša F BIH kako bi se izbjegla bespotrebna zadržavanja sredstava na višim nivoima.“
Zaustavljanje minimuma borbe za zdravlje građana

Ukoliko u Parlamentu F BiH bude usvojen ovakav prijedlog zakonskih akata to će za Kakanj značiti novi crni scenario obzirom da i postojeća raspodjela sredstava Kaknju ne omogućava da se adekvatno bori za smanjenjem zagađenosti zraka. Nova raspodjela bi značila da Općina Kakanj neće biti u mogućnosti voditi niti minimum borbe za zdravlje svojih građana. Nova raspodjela bi značila nemogućnost ulaganja u rekonstrukciju i širenje mreže daljinskog grijanja kako bi se u Kaknju gasile mini kotlovnice i tako smanjivala zagađenost zraka kojeg opterećuje najviše industrija.
Nova raspodjela bi značila kraj ulaganja u skijalište i vazdušnu banju Ponijeri koja je tokom najtežih zagađenih perioda spas za građane Kaknja. Nova raspodjela bi značila kraj za brojne druge ekološke aktivnosti poput projekata energetske efikasnosti, besplatnog prijevoza do Ponijera u vrijeme enormnog zagađenja zraka i brojnih drugih projekata, a sredstva od kakanjskih zagađivača bi se trošila svugdje, a najmanje u Kaknju koji je najzagađeniji. Ili će nas neko pokušati uvjeriti da kakanjska industrija zagađuje sve, samo ne Kakanj!?

nermin_mandraMandra; „Pokrenut ćemo krivične prijave protiv svih onih koji odluče usvojiti Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost

Javna rasprava ili krivične prijave

Da apsurd bude veći, Vlada F BiH je zatražila od Parlameta F BiH da se predložena zakonska rješenje razmatraju po skraćenom postupku, bez javne rasprave, bez prilike da bilo ko kaže bilo šta.
Skraćeni postupci se primjenjuju u određenim alarmantnim situacijama kada treba spašavati ljudske živote, no sada se traži skraćena procedura u postupku usvajanja zakona koji će, ako se usvoji, odnijeti brojne ljudske živote jer lokalne zajednice neće imati niti minimum sredstava da se bore za zdravlje svojih građana.

„Pokrenut ćemo krivične prijave protiv svih onih koji odluče usvojiti Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku bez javne rasprave. Nama je dosta onih zavidnih koji ne znaju šta će od sebe. Šezdeset godina se borimo za ova sredstva i prvi put su ova sredstva oprihodovana 2013. godine i mi smo to osjetili na svakom dijelu općine Kakanj. Ovo su rezultati zlobe ljudi. Mi udišemo prljav zrak, mi trpimo uništavanje infrastrukture, mi imamo zabrinjavajuće statistike u vezi sumpordioksida, mi pokušavamo nadomjestiti kroz razne projekte ljudima oni što je nemoguće nadomjestiti – njihovo zdravlje, a sada nam uzimaju ta sredstva“, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.
Zato apeliramo na federalne zastupnike, apeliramo u ime građana Kaknja koji opravdano strahuju od najtežih bolesti koje donosi zagađenje, u ime kakanjske djece, ne usvajajte ovakvo zakonsko rješenje, ne budite saučesnici u crnom scenariju koji Kaknju i drugim zagađenim sredinama donosi još turobniju i karcinomima opterećeniju budućnost.
Glasajte protiv namjere da se ovakav zakon razmatra po skraćenom postupku, dajte nam bar priliku da kažemo kako je u Kaknju karcinom učestala pojava kao što je učestala obična prehlada u drugim gradovima koji nisu opterećeni zagađenjem zraka. Apelujemo na vas da ne dozvolite da prijedlog pomenutog zakona bude usvojen.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u