KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Vijećnici usvojili programe za potrošnju iz budžeta

28.01.2016. - Vijećnici 39. sjednicu završili do 13,00 sati, a na dnevnom redu bilo više od 20 tački

009

U odnosu na podugačak dnevni red koji je isto tako nagovještavao poduži rad, vijećnici su radili znatno brže, tako da je za kratko vrijeme usvojeno niz dokumenata.

Dvije tačke dnevnog reda u odnusu na dnevni red pripremljen za ovu sjednicu danas nisu razmatrane. Prijedlog programa rada JU Gradska biblioteka Kakanj sa finansijskim planom za 2016. godinu brisan je iz dnevnog reda jer sjednici Vijeća nije prisustvovao Nazif Hrustić predsjenika Upravnog odbora ove javne ustanove. Ovaj problem nije imala Javna ustanova Centar za sodcijalni rad čiji Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom za 2016. godinu je usvojen većinom glasova.Sa dnevnog reda brisan je i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2015. godinu.

Usvojeni izvještaj

Među usvojenim materijalima su iizvještaji za 2015. godinu, a koji se odnose na: podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, zaštitu okoline, podsticaj u poljoprivredi, raspored sredstava boračkim udruženjima, obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, realizaciju Programa rasporeda sredstava za sport, sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana, raspored i utrošak sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, rasporeda i utroška budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje.

Usvojeni programi

Treba reći da transferi usvojenih programa, zavise od stepena punjenja budžeta. Dakle, prema visini prihodovne strane budžeta isplaćivat će se transferi za usvojene programe.

Pored svih ovih izvještaja za prošlu godinu vijćnici su razmatrali i usvojili prijedloge programa utroška sredstava za ovu godinu i to: podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (365.000 KM), podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 100.000 KM, sa podsticajem za proširenje poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 330.000 KM.

Za raspored sredstava boračkim udruženjima ukupno je predviđeno 138.000 KM.

Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport je dobio potrebnu većinu glasova. Planirano je 500.000 KM od čega FK Mladost 130.000 KM, zatim košarkaški klub Kakanj 92.500 KM, FKRudar 75.700 KM, Odbojkaški klub Kakanj 78 – 40.000 KM, sportska takmičenja invalida 22.500 KM, ŽOK Kakanj 14.000 KM, kuglaški klub Rudar 12.000 KM...

Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnijih datuma i manifestacija za 2016. godinu podrazumijeva ukupno 40.000 KM

Vijeće je jednoglasno usvojilo i Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2016. godini koji predviđa 30.000 KM plus sredstva za nabavku terenskog vozila.

Jednoglasno je usvojen i prijedog prorgama rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za provođenje preventivnih mjera u 2016. godini. Predviđeno je 25.500 KM.

Sa 17 glasova za usvojen je Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade. Riječ je o ukupnom iznosu od 1.860.000 KM, od čega je najveći iznos od 610.000 KM predviđen za održavanje i modernizaciju javne rasvjete.

Usvojen je i prijedlog programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2016. godinu. Ukupni izdaci naknade za građevinsko zemljište su 377.000 KM.

Usvojeni prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2016. godinu. Je 58.000 KM, na što se dadaju i usluge praćenja sjednica Općinskog vijeća u iznosu od 28.000 KM.

Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2016. godinu dobio je potrebnu većinu. U okviru budžeta općine Kakanj za 2016. godinu predviđeno je ukupno milion maraka za više namjena od kojih izdvajamo detaljnu rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića od centra grada do mosta na rijeci Zgošći u iznosu 540.611 KM.

Vijeće je usvojilo i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2016. Godinu.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u