KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Vijeće zasjeda u punom sastavu

09.06.2020. - Općinsko vijeće će 10.06.2020.godine (srijeda) održati 40. redovnu sjednicu sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj. Prethodne dvije sjednice, umjesto Vijeća zasjedalo je Predsjedništvo Općinskog vijeća Kakanj

malasalaSjednica će biti održana u Maloj sali Doma kulture, kako bi se mogle ispoštovati mjere o održavanju javnih skupova u zatvorenom prostoru

Na Kolegiju koji je održan 01.06.2020. usaglašen je prijedlog dnevnog reda u kojem se pored redovnih pitanja i incijativa nalazi još 12 tački. Kolegij je razmatao i predstavke Naše stranke. Obje predstvake su upućene nadležnim službama na dalje postupanje i razmatranje.

Prijedlozi programa, odluka i rješenja

Na dnevnom redu će se naći više prijedloga, odluka i rješenja i jedan zaključak. Riječ je o Prijedlogu zaključka o imenovanju dvaju članova za Stručnu komisiju za davanje saglasnosti na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta sa zatvorenom gradskom pijacom u ulici 7.muslimanske brigade. Pored ovog zaključka tu su još i: Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu; Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora; Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra; Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju.

Prijedlog rješenja

Predloženo je i donošenje tri rješenja, i to: Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju; Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alena Josipovića sina Miroslava iz Kaknja i Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Elvira Fafulić-Matića iz Kaknja.

Izvještaji

Na dnevnmom redu će se naći i : Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine; Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine; Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2020.godine;Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u