KakanjLive | Nedjelja, 29.11.2020. godine

Vijeće zasjeda posljednjeg dana u godini

28.12.2018. - Općinsko vijeće će 31.12.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom održati 25. redovnu sjednicu

vijecedanas

Kolegij Općinskog vijeća je usaglasio  prijedlog dnevnog reda u kojem svakako  budžet za 2019. godinu predstavlja bitan dio ovog zasjedanja, jer je važno usaglašavanje i usvajanje ovog finansijskog dokumenta do kraja godine. Uz prijedlog budžeta ide i Prijedlog odluke o njegovom izvršenju. Pored toga, kao druga tačka dnevnog reda naći će se izmjene i dopune  budžeta za 2018. godinu.

Pripremljen je i  Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu. Pored toga tu su još tri  prijedloga odluka i to o: stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za „Rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja“ sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije; načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju I utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja desne obale rijeke Zgošće.

Na dnevnom redu će se naći i četiri prijedloga rješenja: Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šemsudina (Šefkije) Hodžića iz Kaknja; Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije; Prijedlog rješenja o razrješenju Dalile Subašić, člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u