KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće usvojilo programe za ovu i izvještaje za prošlu godinu

02.02.2017. - Poslije dvodnevnog rada Općinsko vijeće Kaknja usvojilo 14 programa za 2017. godinu i 12 izvještaja o realiziranim programima u 2016. godini

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj nastavljena je u četvrtak 2. februara 2017. godine četrnaestom tačkom dnevnog reda Prijedlogom programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi. Ovaj prijedlog programa usvojen je sa 23 glasa za i dva protiv. Raspoloživi iznos poljoprivredi u ovoj godini je 438.000 KM. Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 108.000 KM i podsticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti - sredstva naknade od dijela prihoda TE u iznosu od 330.000 KM – kapitalna ulaganja. Korisnici programa su poljoprivredni proizvođači, zadruge, otkupljivači poljoprivrednih proizvoda, savez udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj i druga pravna i fizička lica.

Podsticaj razovja poduzetništva i obrta

Vijeće je sa 22 glasa za i dva protiv usvojilo Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu. Raspoloživi iznos sredstava kroz 12 vrsta ostvarivanja podsticaja je 400.000 KM. Od ovog iznosa ugovorene obaveze iz prošle godine su 81.604 KM dok su sredstva rezervi 8.760 KM.

Sredstva za zaštitu okoline

Potrebnu većinu od 22 glasa za dobio je i Program utroška namjenskih sredstava iz budžeta Općine Kakanj za zaštitu okoline za 2017. godinu uz zaključak da se vijećnicima elektronskim putem dostavljaju rezultati mjerenja zagađenja na području općine Kakanj. Ukupan iznos planiranih sredstava u budžetu općine Kakanj za ovaj programa je 2.400.000 KM. U ovaj iznos uključena su sredstva u iznosu od 725.000 KM koja su bila planirana Programom utroška namjenskih sredstava za 2016. godinu.
Mobilni radar i alkometri za potrebe PS Kakanj

Prijedlog programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2017. godinu u iznosu od 360.500 KM je usvojen sa 23 glasa za, tri protiv i jednim suzdržanim. Iz ovog programa izdvajamo nabavku mobilnog radara i alkometara za potrebe Policijske stanice Kakanj u iznosu od 26.000 KM.

Iz komunalne naknade finansiranje proširenja glavne saobraćajnice

Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2017. godinu u iznosu od 1.900.000 KM usvojen je sa 23 glasa za, tri protiv i jednim suzdržanim. Iz ovog programa izdvajamo 610.000 KM za održavanje i modernizaciju javne rasvjete, 535.400 KM za rekonstrukciju i proširenje glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića od lokaliteta ''Centar'' do mosta kod benzinske pumpe ''Hifa'' u dužini od 1.000 metara.

Iz koncesionih naknada Rekonstrukcija lokalnog puta Zgošća - Tršće

Vijeće je usvojilo i prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu. Iz ovog programa izdvajamo projekat rekonstrukcije lokalnog puta Zgošća – Tršće u iznosu od 300.000 KM. Vrijedno je napomenuti kako za ovaj projekat pored planiranih sredstava u iznosu od 300.000 KM postoji još 70.000 KM u Budžetu opredjeljenih od strane viših nivoa vlasti te 70.000 KM planiranih u Programu namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Ovim programom predviđen je i projekat izgradnje dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo u iznosu od 451.414 KM. Programom je predviđeno i 200.000 KM za učešće u rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića.

Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta

Nakon pauze za ručak jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o izmjenama o nerazvrstanim cestama kao i plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2017. godinu. Planirano je 660.00 KM za održavanje cesta u ukupnoj dužini od 442 kilometra.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog projekta za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za ovu godinu u iznosu od 300.000 KM kao i

Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2017. godini u ukupnom iznosu 47.738 KM, od čega su 20.738 KM prenesena sredstva iz prethodne godine.

Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017. godini u iznosu od 10.000 KM je dobio jednoglasnu podršku vijećnika, a potrebnu većinu dobio je i Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu. Ovim programom predviđeno je 1.200.000 KM za nabavku stalnih sredstava i opreme za administrativnu zgradu Općine, 29.000 KM za nabavku stalnih sredstava i opreme JU za predškoslki odgoj i obrazovanje, 5.000 KM za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava JU Centar za socijalni rad itd.

Sredstva za informisanje

Potrebnu većinu od 20 glasova dobio je i Prijedlog programa utroška sredstava za infromisanje za 2017. godinu. Tako će Općina Kakanj u ovoj godini imati 57.000 KM izdataka za informisanje, a 27.000 KM je planirana naknada za usluge praćenja sjednica Općinskog vijeća Kakanj, 24.000 KM lokalnoj televiziji i po 1.500 KM radiju i novinama.
Usvojeno osam izvještaja iz prošle godine

Vijeće je na ovoj sjednici potrebnom većinom usvojilo i osam izvještaja o realizaciji programa rasporeda i utroška sredstava u prošloj godini. Najviše je realizovano u Programu utroška namjenskih sredstava iz budžeta općine Kakanj za zaštitu okoline – 2.268.362 KM, dok je najmanje realizovano u progamu rasporeda sredstava za NVO i udruženja građana – 29.729 KM.

Vijeće je potrebnom većinom usvojilo i dva godišna izvještaja. Riječ je o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2016. godini. Kroz ovaj program utrošeno je 26.828 KM, od toga 20.124 KM za rad mehanizacije i nabavku drenažnih cijevi – preventivne mjere na klizištu i uređenje vodotoka. Drugi izvještaj je o realizaciji programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2016. godine. Kroz ovaj program je utrošeno 23.329 KM od čega 10.000 KM za nabavku terenskog vozila.

Nakon toga su usvojeni izvještaji o provedenom postupku javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji poslovnih prostora sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije, kao i Izvještaj o radu Drugostepene komisije za žalbe u 2016. godini sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije u ukupnom iznosu od 1.115 KM.

Na kraju je Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog Plana i Programa rada JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2017. godinu čime je četvrta sjednica nakon dvodnevnog zasjedanja završena u 13 sati i 50 minuta.

Vezani tekstovi: U četvrtak nastavak Četvrte sjednice

                        i Do pauze za ručak odrađeno pet tački dnevnog reda

E.Škulj/Kakanjlive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u