KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Vijeće: Svi dokumenti usvojeni bez rasprave

08.09.2016. - Prijedlozi odluka, izvještaji i rješenja na posljednjoj sjednici Vijeća u mandatu 2012.-2016., a koja je održana danas, usvojeni su bez rasprave

DSC_0114
Svi dokumenti predloženi za ovu sjednicu vijeća usvojeni su bez rasprave. To je i bio razlog što je danas održana 46. Sjednica završena poslije rada od oko 60 minuta. Predsjedavajući Vijeća Slaven Katičić i općinski načelnik Nermin Mandrta su se zahvalili vijećnicima na korektnom radu obzirom da je ovo posljednja sjednica Općinskog vijeća Kakanj u ovom sazivu. Također, uputili su i čestitku građanima Kaknja za Kurban-bajram.

DSC_0115

Za današnju sjednicu predložen je i usvojen dnevni red koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 01.09.2016. godine, a prema njemu usvojeni su: Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kakanj“ i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana „Kakanj“ su prihvaćeni jednoglasno. Vijeće je o ove dvije tačke vodilo objedinjenu raspravu.
Pored toga Vijeće je prihvatilo i Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kakanj za period 01.01.- 30.06.2016. godine sa 23 glasa za i tri uzdržana. Izvještaj o izvršenju tekuće proračunske rezerve Proračuna Općine Kakanj za period 01.01.- 30.06.2016 .godine je usvojen jednoglasno.

DSC_0113

Vijeće je usvojilo i pet prijedloga odluka: o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima, o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Tršće, o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje vodovoda Javor MZ Papratnica, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bištranima, o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane.
Usvojeni su i izvještaji o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljištau Poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ i u Kaknju sa prijedlogom zaključka za isplatu naknade članovima Komisije.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u