KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Vijeće prihvatilo izvještaje o Grijanju i Vodokomu

28.06.2018. - Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća Grijanje i Vodokom za 2017. godinu prihvaćeni su jednoglasno, a oba preduzeća su na kraju prošle godine ostvarila dobit

Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu, vijećnici su usvojili jednoglasno, a konačan poslovni rezultat Grijanja na kraju prošle godine bila je dobit u iznosu od 21.492,21 KM. Ukupni prihodi su iznosili 3.407.281 dok su rashodi bili 3.385.789 KM. O godišnjem poslovanju vijećnike je izvjestio direktor „Grijanja“ Mirnes Bajtarević, dok radu i poslovnim rezultatima Grijanja, svoje mišljenje, uglavnom pohvale iznijeli vijećnici Rizah Haračić, Semir Mušija i Rešad Merdić.

mirnesgovornicaMirnes Bajtarević, direktor JP Grijanje-Kakanj

U svome izlaganju direktor Bajtarević je istako tehničko-tehnološku problematiku sa kojom se susreću, a od finansijskih tokova istako je jedan od veoma značajnih podataka na osnovu koji se vidi da ovo preduzeće nama neizmirenih obaveza prema Elektroprivredi BiH. Pored tekućih, izmirene su i obaveze iz reprograma dugovanja za toplotnu energiju iz ranijih perioda, a koje su iznosile 1.525.386,90 KM. Reprogram je realizovan u 48 mjesečnih rata. U okviru ove tačke dnevnog reda vijećnici su prihvatili zaključak o održavanju tematske sjednice, za čije održavanje inicijativu treba podnijeti JP Grijanje, a na kojoj bi se govorilo o eko zagađenosti i tražilo smanjivanje cijene od Elektroprivrede BiH za isporučivanje toplotne energije.

fahrudintopalovicFahrudin Topalović, predsjednik Skupštine JP Vodokom

Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa izvještajem vanjskog revizora podnio je predsjednik Skupštine ovog preduzeća Fahrudin Topalović, a poslije postavljenih vijećničkih pitanja o nekim dijelovima Izvještaja govorio je i v.d. direktor Vodokoma, Haris Veispahić. I Vodokom je prošlu godinu završio pozitivnim finansijskim rezultatom. Ukupni prihodi bili su 4.213.806 KM, a rashodi 4.208.278 KM, tako da je dobit iznosila 5.528 KM. Istaknuto je da za lična primanja radnika, plaće i ostale naknade ovo preduzeće izdvaja više od 60 odsto ukupnog prihoda što predstavlja značajno veliku cifru. Vršilac dužnosti direktora, gospodin Veispahić je naglasio da je odnos Općine Kakanj prema Vodokom „majčinski“ iz čega se moglo zaključiti da to ovom preduzeću omogućava dostignute poslovne tokove. Rekao je da taj odnos prepoznaje nakon informacija koje ima o preduzeće poslije imenovanja za v.d. direktora, dok takvu skliku nije mogao steći samo kao vijećnik.

nadinakovacNadina Kovač, u Vijeću umjesto Harisa Veispahića

Zbog imenovanja na dužnost v.d. direktora Vodokoma, Vijeće je prihvatilo ostavku Harisa Veispahića, na dužnost vijećnika u Općinskom vijeću, a Centralna izborna komisija je mandat dodijlila slijedećem kandidatu sa liste Stranke demokratske akcije Nadini Kovač.
Prijedlog odluke o pristupanju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj vijećnici su prihvatili jednoglasno, a razlozi za njeno donošenje su u činjenica da Općina Kakaknj nema srednjoročni plan infrastrukturnog razvoja. Obrazloženo je da će donošenjem Plana kapitalnih investicija Općina Kakanj povećati sposobnost za identifikovanje i pribavljanje sredstava iz drugih izvora.

Odgođeno je izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o gubljenju statusa javnog dobra na više parcela u području Ribnice, budućeg vanjskog odlagališta Površinskog kopa Vrtlište, a nakon zahtjeva koje je kao vijećnik iznio Safet Šahman i predsjednik kluba SDA, u ime Kluba Džemal Bećirhodžić. Oni su tražili da se dostave skice područja sa navedenim parcelama kako bi imali kompletnu sliku o izjašnjavanju.

Prihvaćen je i Prijedlog rješenja o razrješenju Ive Majstorovića na dužnost predsjednika Nadzornog odbora JU Centar za socijalni rad Kakanj, a zatim i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Ive Kovačevića na ovu dužnost.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u