KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće-Predloženo restrukturiranje budžeta

26.03.2020. - Formirano Radno predsjedništvo Općinskog vijeća Kakanj i predloženo restrukturiranje Budžeta za potrebe funkcionisanja u vanrednim okolnostima i saniranje posljedica kroz podršku malom poduzetništvu

vijece32
Kolegij Općinskog vijeća Kakanj, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu OV, Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće, Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 17.03.2020. godine i Preporukom Općinskog štaba civilne zaštite od 23.03.2020. godine, na jučerašnjoj sjednici donio je Odluku o formiranju Radnog predsjenitšva Općinskog vijeća.

Predsjedništvo čine Slaven Katičić, Jasmin Mušanović, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Eldin Mijoč, Mugdin Gorak, Ivica Petrović, Elvedin Delić i Mujo Fafulić.

Rad Predsjedništva odvijaće se u skladu sa Poslovnikom o radu OV, a sjednicama istog prisustvuje i općinski načelnik u svojstvu predlagača i izvjestiocima po tačkama dnevnog reda.

Nakon usvajanja Odluke o formiranju Radnog predsjedništva, predložen je Zaključak da općinski načelnik naloži Službi za finansije unutrašnje restrukturiranje Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa zakonom dozvoljenim mjerama (do 10%), te da se osiguraju potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje u vanrednim okolnostima po svim segmentima djelovanja Kriznog štaba i Općine Kakanj.

Dodatna sredstva osigurat će se na budžetskim stavkama:
1. Interventne mjere za zaštitu i spašavanje, u cilju provođenja mjera na zaštiti i spašavanju stanovištva općine Kakanj, po odlukama Kriznog štaba,
2. Dodatna sredstva za tekuću rezervu, za interventna djelovanja usljed nepredviđenih aktivnosti, poput pomoći bolesnih, zaraženih i socijalno ugroženih kategorija, te kategorija Centra za socijalni rad i Biroa rada,
3. Program poticaja poduzetništva, u cilju pomoći malom poduzetništvu i saniranja posljedica prestanka rada brojnih zanatskih i ugostiteljskih objekata.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u