KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Vijeće radi u dva dijela-do pauze odrađeno šest tački

30.01.2018. - Vijećnici su do pauze za ručak usvojili šest tačaka. Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća se nastavlja u 13:15 sati, a pred vijećnicima će se naći još 21 tačka.

vijece_16-1

Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Kakanj počela je u jutros u 9 sati.Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice i komentarima na dostavljene odgovore i inicijative započela je i ova sjednica vijeća, a potom su sulijedila nova pitanja i inicijative. Obiman dnevni red od 27 tačaka je jednoglasno usvojen.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o poticjanima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj. Ovom odlukom investitori poslovno-proizvodnih objekata koji grade na teritoriji općine Kakanj stiču pravo na poticaje i pogodnosti za investiranje. Potrebnom većinom usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice. Odlukom se utvrđuje javni interes u svrhu izgradnje nove gradske saobraćajnice od ulice 7. muslimanske brigade do benzinske pumpe ''Hifa'' po prijedlogu Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu. Ovom odlukom član 17. mijenja se i glasi: ''Općinski načelnik će u pregovorima sa Sindikatom Općine Kakanj utvrđivati osnovicu i bod za obračun plaće zaposlenicima u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018. godinu i usklađivati iznose plaća sa zakonom i drugim pozitivnim propisima.

Projekti za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada

Jednoglasno je usvojen Prijedlog projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu. Programom je predviđeno ukupno 400.000 KM koji su raspoređeni za slijedeće projekte: vodovod Zagrađe (80.000 KM), vodovod Varalići (50.000 KM), izgradnja kanalizacije Bukovlje, naselje Čobe i Safunđije (50.000 KM), Sanacija korita rijeke Trstionice u K.Sutjesci (30.000 KM), nastavak izgradnje vodovoda Bijele vode (25.000 KM), nastavak rekonstrukcije vodovoda Lučani (35.000 KM), dovršenje vodovoda Brus (60.000 KM), nastavak izgradnje vodovoda Slapnica (40.000 KM) i vodovod Brnjic (30.000 KM).

Namjenska sredstva od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda predzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018. godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta. Prihodi u ovom programu su neraspoređena sredstva po budžetu iz Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana  a koja su kao prihodi planirani u Budžetu Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu 1.311.774,10 KM i sredstva od prodaje poslovnih prostora i zemljišta u iznosu od 1.320.000 KM što je ukupno 2.631.774, 16 KM.

vijece_16-2

Sredstva od koncecionih naknada

Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada dobio je potrebnu većinu od 22 glasa ''za''. Planirana sredstva budžetom za ovu godinu su u iznosu od 1.200.000 KM. Sredstva su predviđena za slijedeće projekte: Učešće u sanaciji, rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici A.Izetbegovića (725.000 KM), Rekonstrukcija lokalnog puta Zgošća-Tršće (30.000 KM), Izgradnja dionice ceste D.Kakanj-Kondžilo sa nadzorom-I fata (425.000 KM), Hitne intervencije (10.000 KM), Projektovanje i nadzor (10.000 KM).

Usvajanjem ove tačke dnevnog reda uslijedila je jednosatna pauza za ručak na prijedlog kluba Stranke Demokratske Akcije.

Edis Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u