KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

UŽOK-Završena edukacija druge grupe žena

20.07.2018. - U dvomjesečnoj edukaciji tokom mjeseca juna i jula završeno osposobljavanje druge grupe polaznica UŽOK-ovog projekta ekonomskog osnaživanja žena kojeg već drugu godinu kao generalni pokrovitelj podržava Općina Kakanj

Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK) završilo je edukaciju i druge grupe od žena, u projektu kojeg podržava Općina Kakanj, pod nazivom: „Ekonomsko osnaživanja žena kroz obuku krojenja, šivenja, tkanja, pletenja i izrade dekupaža na predmetima“. I ovoga puta iz Udruženja žena Općine Kakanj (UŽOK) za održavanje edukacije i kontinuitet u realizaciji projekta ekonomskog osnaživanja žena ističu bezrezervnu i veliku podršku Općine Kkanj i Općinskog načelnika Nermina Mndre. 

Edukacija je počela početkom aprila da bi je prva grupa od 20 žena uspješno završila 05. juna. Nova grupa od 20 žena sa dvomjesečnim osposobljavanjem počela je 06. Juna, a kao edukatorice radile su: Selvedina Duraković, Aida Jašarspahić, Naila Demir, Senida Omerović, Armina Fejzović i Razija Selimović.

nailademiruzokJedna od edukatorica i asistenata na realizaciji kompletnog projekta Naila Demir nam je rekla: „I ova grupa je poput prethodne prošla osposobljavanje iz četiri modula i to: krojenje i šivenje, koje je rađeno po Burda šnitovima, zatim dekupaž na različitim predmetima, tkanje, pletenje i heklanja i rada na zidnim stanovima. Kompletna grupa je pokazala veliki interes za edukaciju i svaka od žena je uspješno osposobljene u smislu osnova za dalji napredak i samostalni rad.“

Žene koje su uspješno završile edukciju iz druge grupe za 2018. godinu su: Semaida Paljević, Mevludina Šehić, Nasiha Helja, Ifeta Koštić, Fatima Musić, Mediha Trako, Sanela Ismić, Lejla Helja, Džejna Sarajlić, Nisveta Husika, Ilma Demir, Adelisa Islamović, Amina Čišija, Lejla Čišija, Adna Tokalić i Amra Sarač.

Podsjećamo, žene koje su uspješno završile edukciju iz prve grupe za 2018. godinu su: Mirsada Kadić, Nermina Jašarspahić, Medina Brkić, Elvira Ibrahimspahić, Emina Beganović , Medina Mašić, Vasvija Hrusto, Elvira Strika, Elzudina Sačić, Ilhana Kukić, Vahida Hadrović, Elvira Hasić, Mediha Grahić, Ilhana Hrusto, Almedina Bečirhodžić, Mirnesa Odobašić, Džana Ahmetović, Samra Helja, Aida Hrusto, Mersija Odobašić i Amina Bašić.

Uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji polaznicama i prve i druge grupe biće dodjeljene na prigodnoj svečanosti početkom mjeseca augusta, nakon što završi manifestacija Kakanjski dani.

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u