KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Utvrđen javni interes za izgradnju puta

12.10.2017. - Nad 14 privatnih parcela, vijećnici su utvrdili javni interes kako bi se po izvršenoj izvršila eksproprijaciji i naknadi moglo pristupiti izgradnji puta

najavavijecetx

Općinsko vijeće je 12.10.2017.godine održalo vanrednu, Dvanaestu sjednicu, Općinskog vijeća.Sjednici je prisustvovalo 29 vjećnika i predsjednik MZ Mramor, Munir Husika.

Vijeće je razmatralo i jednoglasno sa 29 glasova usvojilo: Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo. Rječ je o dionici od skretanja za naselje Mramor do mosta na rijeci Ribnici. U području koje treba eksproprisati nalazi se 14 privatnih parcela. Glavni projekat i Elaborat eksproprijacije izradila je firma Modus Projekt d.o.o Kakanj.

Izvjestilac je bio Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Rizah Haračić i Sedmedin Amiđić. Pojašnjenja u vezi pitanja koja su postavili vijećnici dao je, općinski načelnik, Nermin Mandra.

A.Z. /KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u