KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

Usvojen Nacrt budžeta-odbijen Izvještaj izborne komisije

30.11.2016. - Općina Kakanj u prvih devet mjeseci poslovala sa viškom prihoda u odnosu na rashode za oko 1,1 miliona KM. Za narednu godinu Nacrtom budžeta planirani prihodi od 21 milion maraka. Dvadest tri vijećnika glasala protiv usvajanja Izvještaj Općinske izborne komisije

Nakon usvajanja zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Kakanj i niza vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je dopunjeni dnevni red ove sjednice sa 27 glasova za i tri suzdržana (DF i ASDA).

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Kakanj

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za prvih devet mjeseci 2016. godine usvojen je sa 23 glasa za, tri protiv (SDP) i dva suzdržana (DF). Općina Kakanj je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila ukupno 13.857.128 KM prihoda i 12.703.426 KM rashoda sa kapitalnim izdacima. Višak prihoda nad rashodima je 1.153.702 KM, a pozitivan rezultat je najvećim dijelom posljedica visokog procenta realizacije većine vrsta prihoda, a naročito realizacije naplate poreza na promet nepokretnosti u prvim mjesecima 2016. godine te neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu od 1.151.637 KM.

Nacrt budžeta Općine Kakanj 

Vijećnici su potrebnom većinom od 24 glasa za (tri protiv i dva suzdržana) usvojili nacrt budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu u iznosu od 21.008.945,84 KM, kao i nacrt odluke o izvršavanju ovog budžeta. Budžet za 2017. godinu karakteriše uvođenje dva nova budžetska korisnika u sistem trezora: JU Centar za socijalni rad Kakanj i JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost''. S tim u vezi dosadašnja forma budžeta se mijenja i uključuje prihode i rashode budžetskih korisnika po pozicijama, pojedinačno za svakoga umjesto dosadašnjih transfera neprofitnim organizacijama. Javna rasprava o budžetu za 2017. godinu će biti održana od 1. do 15. decembra 2016. godine.

Izvještaj Općinske izborne komisije nije usvojen

Vijeće nije usvojilo izvještaj Općinske izborne komisije o održanim lokalnim izborima 2.oktobra 2016. godine. Protiv ovog izvještaja je glasalo 23 vijećnika, dok je šest glasalo za (SDP, DF i ASDA). Navedeno je više razloga od strane vijećnika o neusvajanju izvještaja. Neki od njih su nepravilnosti na biračkim mjestima kao dopisivanja glasova pojedinim kandidatima, do mješanja posmatrača u rad biračkih odbora.

Regulacioni plan ''Kakanj''

 Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o usvajanju Ragulacionog plana ''Kakanj'' kao i prijedlog odluke o njegovog provođenju, dok je stavljena van snage Odluka o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

Takse na istaknutu firmu

Vijećnici su na ovoj sjednici potrebnom većinom od 28 glasova usvojili Prijedlog odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu. Razlozi za donošenje nove odluke su: smanjenje iznosa općinskih taksi u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i podsticaja razvoja privrede, oslobađanja pojedinih taksenih obveznika od plaćanja takse (niskoakumulativne djelatnosti, tradicionalni i stari obrti), postupanje po uputama i preporukama Ustavnog Suda u pogledu određivanja kriterija za utvrđivanje visine takse.

Predškolsko i školsko obrazovanje

Izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje ''Mladost'' o realizaciji Godišnjeg programa rada za 2015/2016 godinu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu je jednoglasno usvojen kao i Prijedlog Godišnjeg programa rada ove ustanove za školsku 2016/2017. godinu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Informaciju o stanju u kakanjskim osnovnim i srednjim školama na kraju prethodne i početku školske 2016/2017.

Usvojene odluke i rješenja

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju. Ovom odlukom odobrena je prodaja zemljišta površine osam metara kvadratnih Javnom preduzeću ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj u ulici Mehmeda Skopljaka u Kaknju.

Usvojen je i prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnine – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju. Radi se o parceli porvšine 608 metara kvadratnih u ulici Patriotske lige u blizini Šumonjičke vode. Početna prodajna cijena parcele je 30.400 KM. Imenovana je i komisija za provođenje javnog nadmetanja ( Adnan Čobo – predsjednik, članovi: Vildana Kulović, Emina Goga, Elvedin Delić, Elvedin GačićEvelin Bitić, Ivica Petrović i Izudin Hrusto).

Prijedlog rješenja o utvrđivajnu prava vlasništva u korist Safeta Fetaia iz Kaknja je jednoglasno usvojen. Riječ je o građevinskom zemljištu površine 49 metara kvadratnih u ulici 27. juli na kojem je sagrađen poslovni objekat ugostiteljske namjene.

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu dopunjen je sa čak sedam novih tačaka: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ''Kakanj'', Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana ''Kakanj'', Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana ''Kakanj'', Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog plana Kakanj 2011-2026, Prijedlog odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu, Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji nepsrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnovanju JU kulturno-sportski centar Kakanj.

E.Š./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u