KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Uprava Termoelektrane posjetila Rudnik

10.03.2016. - Dvije uprave razgovarale o operativnim i strateškim planovimaU utorak 9. marta, direktor Termoelektrane Kakanj, Enver Merdić sa saradnicima posjetio je Rudnik Kakanj i u skoro dvosatnom razgovoru sa direktorom Kasimom Alajbegovićem i njegovim saradnicima razgovarao o proizvodnim i investicijskim planovima.

Članovi i jedne i druge Uprave, svako iz svog resora, izložili su operativne i strateške planove.

Iz Rudnika Kakanj saopšteni su podaci o proizvodnim potencijalima podzemne i površinske eksploatacije, o investicijama, kadrovima i mogućnostima za ovogodišnju realizaciju isporuka uglja prema Termoelektrani. Sa druge strane također se govorilo o proizvodnim i strateškim planovima.

Ovaj susret je iskorišten i za iznošenje posebnih planova vezanih za ekološku problematiku pri čemu je istaknuta izrada projekta od posebnog značaja za Termoelektranu, a riječ je o odsumporavanju u skladu sa zahtjevima međunarodnih propisa vezanih za elektroneregetsku budućnost.

Nezaobilazna tema bila je i aktuelna studija toplifikacije Sarajeva i mjesta do Sarajeva, pri čemu je definisano jedinstveno mišljenje da je prioritet proširenje mreže za Kakanj.

Sastanak je ocjenjen kao veoma koristan u interesu unaprjeđenja procesa od zajedničkog interesa sa stanovišta proizvodnje, razvoja i ekologije.

U delegaciji Termoelektrane Kakanj, pored direktora Envera Merdića, bili su: pomoćnik direktora Samir Selimović, tehnički direktor Midhat Sikira, rukovodoilac proizvodnje Filip Aždajić, rukovodilac Tehničkog sektora Šemsudin Hodžić, rukovodilac Sektora za razvoj i investicije Nihad Begić, rukovodilac Ekonomskog sektora Nusret Đakovac i rukovodilac pravnog sektora Zijad Bajraktarević. Sa druge strane u svojstvu domaćina, sagovornici su bili direktor Rudnika Kasim Alajbegović, izvršni direktori za: proizvodnju i održavanje Muhamed Plasto, razvoj i investicije Elvedin Čobo, ekonomske poslove Ibrahim Fazlić, pravne i kadrovske poslove Muhamed Lopo, sekretar Društva Adnan Ibrahimspahić i pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju Emin Haračić.

rmukakanj.ba

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u