KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

UPOK stručno osposobio prvu generaciju volontera

28.07.2017. - Tačno prije godinu dana UPOK je na stručno osposobljavanje primio 18 lica na program stručnog osposobljavanja.Stekli su prvo radon iskustvo i tržištu rada mogu ponuditi profesionalne I dodatne sposobnosti

upok_prva_generacija

Prva generacija volontera uspješno završila UPOK-ovo jednogodišnje osposobljavanje

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj (UPOK) je u 2016. godini aplikacijom na Javni poziv Općine Kakanj, na program stručnog osposobljavanja dobilo 18 lica sa VSS-VII stepen stručne spreme. U programu stručnog osposobljavanja UPOK-a, obavljali su poslove iz svoje struke i tako stekli prvo radno iskustvo na poslovima iz oblasti svoga zvanja
U period od 01.08.2016. do 01.08.2017. godine, stekli su iskustvo iz: administrativnog poslovanja, knjigovodstva, računovodstva, pravnih poslova, projektnog menadžmenta, javnog nastupa, učešća u izradi projekata iz oblasti privrede i razvoja, ekologije, turizma, geologije, administracije u informatičkim aplikacijama, organizaciji privrednih susreta, kao i djelokruga poslovanja u svojoj struci.

upok_kabinetUdruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj (UPOK) je projektom “Volonteri za posao” opremilo “Kabinet za razvoj kompetencija”, te ispunilo tehničke preduslove za održavanje edukativnih programa za lica na programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poduzetništva, razvoja i obrta F BiH, a podržan od strane Općine Kakanj i Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biroa rada Kakanj.

U 2017. godini, UPOK nastavlja sa podrškom mladim VSS licima kroz programe stručnog osposobljavanja. Sa dvostruko većim brojem lica koja će u narednih godinu dana, UPOK će, vođen iskustvom u organizaciji i edukativnim programima ponuditi neophodnu dodatnu naobrazbu i kompetencije koje se traže na tržištu rada.

upok_uvjerenjeKvalitetna generacija koju čine magistri ekonomije, menadžmenta, saobraćaja i komunikacija, inženjeri hemije, geolozi, ekonomisti, bachelori-inženjeri ekologije, pravnici i ekonomisti koji su u svakom smislu ispunili očekivanja UPOK-a, u narednim mjesecima biće na raspolaganju tržištu rada i poslodavcima.

upokčonkUdruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj će kroz online platformu “Profil kompetenecija” na stranici volonterizaposao.ba u formi spektra kompetencija i znanja koju su ispunili volonteri prve generacije, proslijediti svojim članicama u cilju potencijalnog odabira kadrovskih resursa.

KakanjLive/UPOK

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u