KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

UPOK pripremio edukacije za razvoj kompetencija

07.04.2017. - Opremljen je Kabinet za razvoj kompetencija kao jedan od preduvjeta projekta

Kompetencija u poslu podrazumijeva sposobnost da pored osnovnog zanimanja radite i razvijate lične vještine kojima se možete nametnuti budućem poslodavcu kao kadrovsko rješenje koje već dugo treba ili traži, ali isto tako razvoj nekih kompetencija od nezaposlenog čovjeka mogu izgraditi osobu sa puno samoinicijative za pokretanje vlastitog biznisa. Upravo je izgradnja takvih kompetencija trenutno aktuelna u projektu Udruženja poslodavaca Općine Kakanj pod nazivom “Volonteri za posao”. 

Suština ovog projekta je kod 18 mladih ljudi angažovanih za UPOK, prošlogodišnjim programom za finansiranje i osposobljavanje volontera razvijati nove kompetencije pored njihovog osnovnog zanimanja. Na ovaj način UPOK je za 18 volontera i za nezaposlene mlade osobe na evidenciji Biroa rada u Kaknju osmislio način za dodatno osposobljavanje kroz neformalne edukacije, seminare, radionice i ostale oblike osposobljavanje koje, volonteri i nezaposleni, iz različitih razloga nisu mogli imati.

Pod supervizijom stručnih lica zaposlenih kod poslodavaca koji su članovi UPOK-a i uz pomoć stručnih edukatora nezaposlena lica će sticati znanja za pisanje biznis planova i nove kompetencije prema vlastitom afinitetu ili zahtjevima poslodavaca.

edinupokEdin Bjelopoljkak, sekretar UPOK-a

Sekretar Udruženja poslodavaca Općine Kakanj, Edin Bjelopoljak, bliže je pojasnio kako će volonteri biti educirani i kako će sve nezaposlene osobe moći predstavljati svoje kompetencije alatima predviđenim ovim projektom:

- U strukturi naših volontera imamo inženjera, ekologa, hemičara, magistara menadžmenta i prema našoj procjeni dodatna edukcija za sve njih bi trebalo da krene od pisanja biznis planova, a paraleno bi se izvodile različite edukacije.Primjera radi, imate inženjera mašinstva koji želi naučiti administrirati web stranice ili želi savladati neke martketing vještine. Ukoliko ima nezaposlenih osoba koje posjeduju već neke od kompetencija ovim projektom je omogućeno da one budu vidljive jer mogu biti odlučujuće za zasnivanje radnog odnosa. Znači projekat je kroz on-line formu www.volonterizaposao.ba otvoren za sva nezaposlena lica. Svi profili kompetencija koji se pošalju putem zvanične stranice www.volonterizaposao.ba biće prosljeđeni direktno poslodavcima. Napravili smo kroz user frendy aplikaciju, profil kompetencija u skladu sa uzorom na pasoš kompetencija EU, gdje mladi ljudi koji aktivno traže posao mogu upisati sve svoje kompetencije koje trenutno nisu u njihovom CV-iju i koje posodavac ne vidi na aplikaciji sa Biroa rada.Projekat polako i zaživljava jer smo već imali priliku jednom našem poslodavcu predložiti neke kandidate sa kompetencijama koje odgovaraju ili približno odgovaraju hotelijerskoj djelatnosti, rekao nam je sekretar UPOK-a Edin Bjelopoljak.

Pored toga Bjelopoljak ističe da je urađena on-line platforma koja nudi sve materijale, odnosno koja će nuditi sve materijale sa radionica jer će biti snimljene i dostupne sa prezentacijama na portalu www.volonterizaposao.ba

kabinetenterijerKabinet za razvoj kompetencija

Posebna vrijednost projekta je pored nabavke opreme i kabinet za razvoj kompetencija, odnosno prostor za izvršavanje osposobljavanja. U tom smislu smo dobili podršku Općine Kakanj u novoj administrativnoj zgradi. Tu je smješteno sedam umreženih laptop računara sa multifunkcionalnim printerom. Kabinet je trenutno dostupan generaciji volontera 2016/2017, a podsjećam da je to 40 volontera od kojih je 18 angažovno preko UPOK-a. Kabinet za kompetencije je dostupan firmama koje su članice UPOK-a, znači za edukaciju njihovih radnika. Cijeneći susretljivost i podršku Općine Kakanj kabinet je dostupan zaposlenicima Općine za njihove edukacije.

Planirano je da volonteri posjete proizvodne pogone firmi koje su u sastavu UPOK-a, zatim da se upoznaju upravljačkim procesima u tim preduzećima, od top menadžmenta do isporuke proizvoda. Dogovorena je i posjeta razvojnoj agenciji SEDRA u Sarajevu i posjeta Privrednoj komori. Taj iskustveni terenski rad završiti će posjetom Direkciji za Evropske integracije. Tu će se volonteri upoznati sa novitetima na tržištu rada ali i sa iskustvima samozapošljavanja i mogćnostima apliciranja na programe koje nudi Evropska unija.

kabinetpodrskaPored Općine Kakanj i poslodavaca Kaknja, podršku ovom projektu dalo je i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Pogledaj više na:www.volonterizaposao.ba

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u