KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

UPOK-okrugli sto o pokretanju turizma

17.05.2017. - Udruženje privrednika Općine Kakanj, u ponedjeljak 22. Maja organizira okrugli sto na temu „Pokrenimo turizam u Kaknju

VISITKAKANJ_banner2

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj organiziora Okrugli sto radnog naziva “Pokrenimo turizam u općini Kakanj” koji će se održati u ponedjeljak 22.05.2017. godine sa početkom u 12.00 sati u Sali Općinskog vijeća Kakanj , zgrada Općine Kakanj, prizemlje.

Novi zakoni, nove turističke zajednice, podsticaji

Prisutni i prijavljeni tokom okruglom stolu će imati priliku diskutovati o zakonskim rješenjima Nacrta Zakona o turizmu FBiH, Nacrta Zakona o boravišnoj taksi FBiH, podsticajnim programima na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou za domen turizma, čuti primjer dobre prakse novoosnovane Turističke zajednice Kantona Sarajevo, te informacije o aktivnostima u općini Kakanj u segmentu razvoja turizma.

VISITKAKANJ_banner1

Projekat „visitkakanj.ba“ – online platforma

U domenu poduzetnih aktivnosti na organizovanom pristupu razvoju turizma u općini Kakanj, UPOK najavljuje implementaciju projekta „VisitKakanj.ba“ online platformu za promociju kakanjskih proizvoda, smještaja, gastronomske ponude, turističkih promotivnih rekvizita, a putem koje će se direktno „ulaziti“ u turističku ponudu općine Kakanj. Ideja UPOK-a je da zajedno sa vlasnicima objekata i proizvoda ponudimo turistima ciklični turizam, u kojem će svi biti uvezani kroz online platformu.

Cilj je okupiti sve ponude na jednom mjestu, od smještaja, hrane, promo-rekvizita, festivala, predstava, muzeja, turističkih destinacija i sl. Zahvaljujući projektu „VisitKakanj.ba“ sve će biti dostupno i besplatno.

Ovo je javni poziv, a svoje prisustvo na okruglom stolu potvrdite na mail upok.kakanj@gmail.com ili na telefon: +38760 345 26 96 – Kontakt osoba Edin Bjelopoljak, sekretar UPOK-a.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u