KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Unaprijeđene usluge za građane

24.12.2019. - Osvrt na 2019. godinu: Veći broj rođenih u odnosu na broj umrlih, uvedeni besplatni pozivi prema općinskim službama, e-ovjera i e-matičar…

prijemna

U matične knjige rođenih u 2019. godini izvršeno je 457 upisa, dok je u matične knjige umrlih izvršen 391 upis.

U matične knjige vjenčanih izvršena su 252 upisa.

U 2019. godini u šalter-sali Općine Kakanj zabilježeno je 110.000 posjeta. Zabilježeno je 120.000 ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Izdato je 23.000 izvoda iz matičnih knjiga.

U 2019. godini uvedeni su noviteti koji omogućavaju bržu i efikasniju uslugu koja se pruža građanima. Radi se o web aplikaciji za elektronsko podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga sa slanjem na kućnu adresu, te elektronskom sistemu e-ovjera za elektronsko ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa.

U 2019. godini uveden je broj telefona za besplatne pozive građana prema općinskim službama (0 800 206 06).

U 2019. godini u Kaknju je osnovano novih pet mjesnih zajednica (Gornja Ričica, Bištrani, Plandište, Kučići i Koprivnica).

U 2019. godini angažirano je 26 pripavnika ili lica na stručnom osposobljavanju. Iz 2018. godine su preuzete obaveze refundacije troškova za 29 lica, što znači da je Općina Kakanj u 2019. godini finansirala 55 pripravnika ili lica na stručnom osposobljavanju. Za tu svrhu iz Budžeta Općine Kakanj je izdvojeno 162.000 KM.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u