KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Učenici i studenti trebaju obnoviti dokumentaciju za prijevoz

07.01.2016. - Obavijest za učenike i studente koji koriste općinske povlastice za prijevoz: Obnova dokumentacije

zastave_opcina

Obavještavamo učenike srednjih škola sa područja općine Kakanj da su u skladu sa Odlukom o finansiranju prijevoza đaka i studenata od 10.3.2009.godine, dužni obnoviti zahtjev za ostvarivanje prava na povlastice za prijevoz.

U skladu s tim pravo na korištenje povlastica za prijevoz imaju slijedeće kategorije učenika čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:
1. učenici čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju;
2. učenici iz porodica sa prihodom do 150 KM po članu domaćinstva;
3. djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca;
4. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH , djeca povratnika i raseljenih osoba koja žive na području općine Kakanj.

Učenici koji stanuju u đačkom domu, kao i učenici iz porodica čiji je prihod veći od 150,00 KM po članu domaćinstva, nemaju pravo na povlasticu za prijevoz.

Za priznavanje navedenih prava učenici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :
- kućnu listu;
- potvrdu o redovnom školovanju;
- potvrdu s Biroa za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na Birou za zapošljavanje - potvrdu predsjednika savjeta mjesne zajednice);
- potvrdu da je učenik dijete šehida , poginulog borca, RVI, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika ili civilne žrtve rata , kao i dokaz da je dijete sa posebnim potrebama (ukoliko učenik pripada jednoj od navedenih kategorija);
-potvrdu o ukupnim prihodima članova domaćinstva – potvrda o ostvarenom prosječnom LD za zaposlene članove domaćinstva za posljednja 3 mjeseca, posljednji ček od penzije;
-rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva);
- zahtjev za ostvarivanje povlastice za prijevoz.
Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.
Zahtjevi će se primati isključivo do 27. januara 2016. godine.

Obavještavamo studente sa područja općine Kakanj da su Odlukom Općinskog vijeća o finansiranju prijevoza đaka i studenata od 10.3.2009.godine dužni obnoviti zahtjev za ostvarivanje prava na povlastice za prijevoz.

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije studenata:
1. studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju;
2. djeca sa posebnim potrebama,djeca šehida,poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca;
3. studenti iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva;
4. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH , djeca povratnika i raseljenih osoba koja žive na području općine Kakanj.

Kategorije studenata iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 4 – 50 % od cijene prijevoza.
Studenti koji stanuju u studentskom domu nemaju pravo na povlastice za prijevoz.

Za priznavanje navedenih prava studenti su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :
- kućnu listu,
- potvrdu o redovnom školovanju na fakultetu,
-dokaz o nezaposlenosti za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva – ( potvrda s Biroa, za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na Birou za zapošljavanje- potvrdu predsjednika savjeta mjesne zajednice),
- potvrdu da je student dijete šehida ,poginulog borca, RVI, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika ili civilne žrtve rata (ukoliko pripada jednoj od navedenih kategorija),
-potvrdu o ukupnim primanjima članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije),
-rodni list ili potvrdu iz škole (za maloljetne članove domaćinstva),
- zahtjev za ostvarivanje povlastice za prevoz,
- izjavu da nije korisnik studentskog doma.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.
Zahtjevi će se primati isključivo do 27. januara 2016. godine.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u