KakanjLive | Utorak, 22.06.2021. godine

U toku pripreme za ispumpavanje vode

03.03.2017. - Montira se pumpa velikog kapacitete i cjevovod preko klizišta dužine 700 metara

U dolini rijeke Ribnice, na mjestu gdje počinje akumulacija vode nastala djelovanjem klizišta, odvijaju se već drugi dan radovi na montaži pumpe kojom će se voda iz nastalog jezera ispumpavati preko klizišta u korito rijeke Ribnice.

usisnakorpaUsisni dio pumpe

Pumpno postrojenje velikog kapaciteta montira se na pontonu kojeg su za ove potrebe ustupile Oružane snage BiH. Za protok vode koristit će se cjevovod dužine 700 metara koje je većim dijelom već postavljeno na ranije pripremljenu trasu.

- Za ispumpavanje vode proveden je hitan postupak nabavke. Nadamo se da će nam u finansiranju preko Resornog ministarstva pomoći Federalna vlada i Elektroprivreda BiH. U tom smislu dogovoreno je sačinjavanje jedne informacije za dobijanje dodatnih sredstava. Uradit će se i revizija skupštinskih odluka vezanih za već planirane investicije u Rudnik Kakanj tako što će se ocjenjivati šta se od planiranog može pomjerati za kasnije kako bi se prednost dala finansiranju poslova na sanaciji klizišta, ispumpavanju vode i nastavku radova na hidrotehniočkimobjektima.Pored toga Elektroprivreda će imati i vlastito učešće. Potpisan je i Ugovor o izgradnji brzotoka u vrijednosti 291 hiljada KM, što će se finansirati iz vlastitih sredstava, rekao je direktor Rudnika Kakanj Kasim Alajbegović.

Federalna Uprava Civilne zaštite za ispumpavanje vode ustupila je dvije pumpe manjeg kapaciteta sa cjevovodom dužine od oko 50 metara. Za rad obe pumpe potrebno je minimalno 1200 metara cijevi. Čine se napori da se obezbjedi cjevovod kako bio i ove pumpe bile u funkciji.O tome direktor Rudnika kaže:

- Sada nam je jedan od prioriteta obezbjediti cjevovod koji nedostaje za pumpe koje nam je ustupila Federalna Uprava Civilne zaštite. Zatražili smo da se u svim rudnicima provjeri kakvih cjevovoda imaju, a da su kompatibilni sa tim pumpama i da ih što prije počnemo maksimalno koristiti.

cjevovod kroz klizosteDio već postavljenog cjevovoda

Stanje klizišta se kontinuirano prati. Vrše se mjerenja. I dalje ima pomjeranja 60 do 80 centimetara u 24 sata.Dakle ono se još kreće ali nema onog intenziteta od ranije i očekuje se da će to trajati određeni period. Akumulacija se također osmatra i prati njen nivo koji je dva dana opadao po 45 centimetara.

vodostaj opadaVodostaj opada

Na brzotoku u Tičićima redovna su dežurstvo u trajanju od 24 sata. Prije par  dana urađena je dodatna zaštita regionalne saobraćajnice sa lijeve i desne strane propusta koji prima vodu iz tunela.

www.rmukakanj.ba/kakanjlive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u