KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

U srijedu sjednica Općinskog vijeća

25.04.2016. - Četiri prijedloga odluka, četiri Izvještaja i tri informacije planirane su za rad 42. sjednice Općinskog vijeća koja je zakazana za srijedu 27.04.2016.godine

vijece_najava_1

Za srijedu 27.04.2016. godine zakazana je 42. sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Pored uobičajenog uvodnog dijela sjednice vijećničkih pitanja, inicijativa i komentara, planirano je još 11 tački dnevnog reda. Tu sučetiri prijedloga, a odnose se na davanje u zakup državnog zemljišta u poljoprivredne svrhe, zatim utvrđivanje javnog interesa u svrhu uređenja lijeve obale Bosne i prijedlog za izmjenu i dopunu Poslovnika o radu Općinskog vijeća, koja se odnosi na uspostavljanje i rad Kolegija Vijeća. Četvrti prijedlog odluke, pripremljen za ovu sjednicu Vijeća odnosi se na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Kakanj.

Vijećnici će razmatrati i četiri izvještaja: o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu, o utrošku sredstava iz tekuće budžetske rezerve za 2015. Zatim Izvještaj o radu JU Dom zdravlja sa izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2015.godinu i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2015.godinu i izvještajem o isplaćenim naknadama iz Budžeta Federacije, Kantona i Općine za 2015.

U završnom dijelu sjednice planirane su tri informacije: o stanju sporta na području općine Kakanj za 2015. godinu, o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu i o statusu zgrade koju koristi općinsku sud u Kaknju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u