KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

U srijedu sjednica Općinskog vijeća

01.04.2019. - Općinsko vijeće zasjeda u srijedu 03.04.2019. godine, kada će biti održaana 29. redovna sjednica, koja bi se mogla nazvati i nastavkom 28. sjednice, jer će se na dnevnom redu naći i značajn broj tački koje su u prijedlugu bile planirana za prošlu sjednicu Vijeća

SAM_2795

Ipak, Dvadeset deveta sjednica Općinskog vijeća, je nova sjednica bez obzira što će se na njoj naći tačke koje su bile prijedlog dnevnog reda za 28. sjednicu koja je održana prošle sedmice.Pošto su vijećnici na toj sjednici smatrali da je dnevni red preobiman, donesen je zaključak da se održi nova sjednica, a ne nastavak 28. zasjedanja.

Prijedlog odluka

Pet prijedloga odluga naći će se na dnevnom redu 29. Sjednice Općinskog vijeća Kakanj. To su: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj;Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta; Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica i
Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po metru kvadratnom korisne stambene površine na području općine Kakanj.

Izvještaji

Na sjednici koja će biti održana u srijedu, vijećnici će se izjašnjavati i o opet izvještaja, a riječ je o: Izvještaju o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu; Izvještaju o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu; Izvještaju o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu; Izvještaju o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine i o Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu.

Prijedlog zaključaka

Prijedlozi zaključaka o kojima će svoj stav izreći vijećnici su: Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu i
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu.

Informacija i prijedlog rješenja

Za kraj sjednice planirano jer izjašnjavanje o Informaciji o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini i o Prijedlogu rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nusreta (Ibre) Obralije iz Kaknja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u