KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

U pripremi otvaranje kakanjskog razvojnog centra

30.05.2018. - Uskoro će u Kaknju pšočeti sa radom Razvojni centar koji će pružati podršku pri izradi projektnih aplikacija sa ciljem privlačenja projektnih grantova za razvoj lokalne zajednice

saopstenjerazvojnicentar

U Kaknju će uskoro biti pokrenut Razvojni centar čiji će prioritetne oblasti djelovanja biti pružanje podrške institucijama, pravnim i fizičkim licima, nevladinim organizacijama i neformalnim grupama građana u projektnoj oblasti i izradi projektnih aplikacija za domaće i međunarodne institucije sa ciljem privlačenja projektnih grantova za razvoj lokalne zajednice.

Razvoj centar u Kaknju nastaje kao rezultat praćenja evropske prakse sistemskog pristupa razvoju poduzetništva, poljoprivrede, informacionih tehnologija i slično,
te kao rezultat shvatanja potrebe za razvojem turizma i projektnih rješenja za unapređenje okoliša i energetske efikasnosti.

Programski ciljevi i profesionalno usmjerenje Razvojnog centra bit će u funkciji unapređenja razvojno-projektnih aktivnosti u sektoru pripreme kapaciteta za privlačenje EU sredstava, saradnje sa drugim regionalnim razvojnim centrima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, provođenje specijalističkih edukativnih programa, promocija inovacija, poticanje zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju u EU i IPA fondovima.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u