KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

U posjeti Gradskoj biblioteci

19.04.2016. - Članovi Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, na poziv iz Gradske biblioteke posjetili su ovu ustanovu

Poziv i posjeta su uslijedili poslije višegodiđnjeg podržavanja projekata Biblioteke, od strane ove Fondacije. Poslije prijema Biblioteci i razgovora sa bibliotekarima, članovi Upravnog odbora su razgovarali i sa načelnikom Općine Kakanj Nerminom Mandrom, a zatim posjetili kulturno historijske znamenitosti u Kraljevoj Sutjesci.

U delegaciji koja je posjetila Kakanj bili su predsjednik Upravnog odbora Fondacije Edin Urjan Kukavica. I članovi Enisa Žunić i Helena Lončar.

Enisa Žunić, u ime Upravnog odbora Fondacije, prilikom posjete Biblioteci rekla je: “Mi smo kakanjskoj biblioteci donirali finansijska sredstva, a u tome smo uspjeli zato što je biblioteka redovno aplicirala na naše javne pozive i pravila vrlo kvalitetne projekte. Zahvaljujući tim sredstvima Biblioteka je upotpunjavala svoj knjižni fond i finansirala sve što je sastavni dio rada Biblioteke. To su sredstva od oko 15 hiljada maraka za period od nekoliko godina. Možda to izgleda malo, ali ću reći da su to jako značajna sredstva posebno kada nemate dovoljno novca iz drugih izvora. Onda to dobro dođe i zato postoji ova Fondacija.

O radu i stanju u kakanjskoj biblioteci Enisa Žunić još kaže: “Vrlo dobro poznajem rad biblioteka i jako sam zadovoljna radom Gradske biblioteke u Kaknju. Ovo je kompaktna i uređena sredina. Biblioteka je i dio KOBIS-a, online sistema, vidjela sam dobro raspoloženje direktora Biblioteke i svih zaposlenika. Znači ta ljubav prema poslu i prema čitaocu jako je bitna. Ova Biblioteka odiše toplinom i veselošću. Fascinirana sam mjestom na kojem se nalazi, blizu su škole, a postoji tišina koja je potrebna bibliotekama.

Direktor Gradske biblioteke Senad N. Čišija, na kraju ove posjete je rekao:” Imali smo u gostima članove Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost. Bio je red da ih pozovemo u posjetu poslije sedam godina ulaganja u Gradsku biblioteku. Htjeli smo da dođu i da vide gdje su i kako iskorištena sredstva Fondacije.Čini mi se da su pozitivno iznenađeni, kako Bibliotekom tako i načinom na koji radimo. Nadam se da ćemo otvoriti nove mogućnosti za unaprjeđenje naše djelatnosti posredstvom ove Fondacije. Još se nije desilo da konkurišemo na javni poziv Fondacije a da nam projekat nije dobio podršku.

Fondacija za bibliotečku djelatnost pri Federalnom ministarstvu za kulturu i sport, egzistira već niz godina.Cilj i zadatak Fondacije je da pomaže biblioteke, kako u opremi i knjigama tako i u drugim vidovima, kao što je edukacija, seminari, usavršavanje.

A.Z/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u