KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

U Općini održan novogodišnji susret sa novinarima

28.12.2018. - O tome kako je protekla 2018. godina govorili su vršioc dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo i predsjedavajući vijeća Općine Kakanj Slaven Katičić

U VIP Sali Općine Kakanj održan je novogodišnji Press i druženje sa novinarima. Kao i obično, bila je ovo prilika da se napravi rezime rada općinskih organa i realizacije programa koje je početkom godine usvojilo Vijeće Općine Kakanj. Domaćini susreta sa novinarima bili su vršioc dužnosti načelnika Aldin Šljivo i predsjedavajući Vijeća Slaven Katićić. Press-u su prisustvovali svi rukovodioci općinskih službi.

Vršioc dužnosti općinskog načelnika Aldin Šljivo je rekao da se nalazi u nezavidnoj situaciji jer treba govoriti o rezultatima rada koje je vodio prethodni općinski načelnik, a onda je godišnje referisanje počeo sa podacima o poticajima u poduzetništvu: „ Trebamo napraviti monitoring svih poticaja u posljednjih pet godina. Ne zbog statistike, već zbog unaprjeđenja u ovoj oblasti. Trebamo znati, koje su djelatnosti i koji su poduzetnici uspjeli opstati i pronaći mogućnosti da podržimo njihov dalji razvoj.“

aldinpress

U poljoprivrednom sektoru ove godine je registrovano 115 novih proizvođača, tako da registar agrara u Općini Kakanj zaključno sa 2018. godinom broji 1730 gazdinstava. Registracija poljo proizvođača od posebne je važnosti radi apliciranja prema fondovima, a u tom smislu, v.d. načelnik smatra da posebnu ulogu treba odigrati Razvojni centar Općine Kakanj.

Od infrastrukturnih projekata, istaknuta je izgradnja nove sportske dvorane i rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice. „Sa novom dvoranom učenici Srednje tehničke škole dobili su adekvatne uvjete za odvijanje nastave tjelesnog odgoja i rasterećeni su postojeći kapaciteti za treniranje sportskih klubova. Rekonstrukcijom glavne saobraćajnice dobili smo funkcionalnije uvjete za saobraćaj, ulaz i prolazak kroz grad“, rekao je Šljivo.

Iz oblasti ekologije najznačajniji realizirani projekat je rekonstrukcija dijela gradskog vrelovoda. Još je istaknuto da kakanjski studenti i đaci primaju stipendije te da im se refundiraju troškovi prevoza. U oblasti kulture i sporta također  istaknuto je da je Muzej Kaknja u ovoj godini realizirao 58 vanrednih aktivnosti, a za sport je izdvojeno milion KM, od čega 200 hiljda KM u finansiranje klupskih potreba za dvoranskim kapacitetima, dok je 800 hiljda maraka završilo za redovne takmičarske aktivnosti klubova. Vršioc dužnosti načelnika je podsjetio i da značajna sredstva u sportske klubove usmjeravaju kakanjski privrednici, te im se ovoga puta na tome zahvalio, podsjećajći da je sinoć imao novogodišnji prijem za privrednike sa ciljem da općinska administracija što efikasnije odgovara na potrebe privrednika.

U narednoj godini, najavio je vršioc dužnosti načelnika Aldin Šljivo, slijedi nastavak unaprjeđenja u oblasti poduzetništva, povećavanje broja mjesta za parkiranje, azil za pse, izradu idejnog i izvedbenog projekta za zatvoreni gradski bazen i njegovu realizaciju, najvjerovatnije kroz privatno javno partnerstvo. Svoje obraćanje novinarima završio je ističući da je budžet Općine Kakanj oko 26 miliona maraka, od čega je preko 10 miliona razvojna komponenta, dok je oko 2,5 miliona socijalnog kartaktera.

slavenpress

Predsjedavajući Vijeća Općine Kakanj, Slaven Katičić je govorio o radu Vijeća: „Ovu godinu Općinsko vijeće će završiti sa deset redovnih sjednica i jednom svečanom. Ukupno, sa narednom sjednicom razmotrit ćemo 160 tački dnevnog reda.Postavljeno je i pokrenuto 158 vijećničkih inicijativa i pitanja.Okvirni plan Vijeća je redovito usvajan i realiziran kako je bilo zacrtano. Ispoštovali smo zakonsku obavezu da se budžet usvoji do 31.12. i očekujemo da ćemu u ponedjeljak usvojiti budžet za narednu godinu.Očekujem da početkom godine usvojimo i sve programe kao ne bi bilo zastoja u realizaciji projekata i javnih nabavki. Osobito mi je drago što ni ove godine Komisija za etički kodeks nije imala potrebe da se sastaje. To će reći da u radu Općinskog vijeća i u odnosima među vijećnicima nismo imali ekscesa niti sam ja kao predsjedavajući bio primoran da izričem sankcije. Imali smo odgovorno ponašanje vijećnika i rijetki su izostanci sa sjednica Vijeća“, rekao je između ostaloga predsjedavajući Katičić.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u