KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

U Muzeju Kakanj stalna arheološka postavka

12.09.2018. - Otvaranje stalne arheološke postavke u Muzeju Kaknja zakazano za subotu 15. septembra – „Prošlost Kaknja od prethistorije do kraja srednjeg vijeka“

arehologija muzej

U subotu, 15.09.2018. godine u  prostorijama Muzeja Kaknja biće otvorena stalna  arheološka postavka pod nazivom „Prošlost Kaknja od prethistorije do kraja srednjeg vijeka“.

Otvaranjem Muzeja Kaknja i formiranjem muzejskog fundusa i zbirki, ukazala se potreba za formiranjem i stalne muzejske postavke koja bi obuhvatila prošlost Kaknja i njegove uže okoline od najstarijih vremena do kraja srednjeg vijeka.

Postavka je koncipirana hronološki  s naglaskom na one lokalitete koji su nosioci određene kulture, ili su specifični i značajni po karakteru arheološkog materijala koji je otkriven. To su arheološki lokaliteti od velike naučne vrijednosti, ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i šire. Riječ je o arheološkim eksponatima vezanim za: Obre I i Obre II, Plandište, Zgošću, Čatiće, Kraljevu Sutjesku i Bobovac.

Osnovni kriterij za izbor eksponata iz ovako širokog vremenskog i prostornog okvira, bio je da su predmeti i sadržaji naučno verifikovani i muzejski obrađeni .

Obzirom da se veliki broj eksponata pronađenih na području Kaknja nalazi u zbirkama Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u stalnu postavku su uključene i replike izrađene po uzoru na originalne predmete.

Pozivamo vas da dođete na svečano otvaranje stalne arheološke postavke 15. septembra 2018. godine u Muzeju Kaknja sa početkom u 12:00 sati koje će biti upriličeno u sklopu rudarsko-sportskog druženja „Rudarijada 2018“, a povodom Dana evropske kulturne baštine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u