KakanjLive | Utorak, 29.09.2020. godine

U lameli na ulazu B totalna izolacija

31.03.2020. - Općinski štab civilne zaštite Kakanj izdao je naredbu kojom se u totalnu izolaciju stavlja zgrada u Ulici Alije Izetbegovića br. 77 (lamela, ulaz B)

lamelaaz77

Totalna izolacija znači da niko ne smije napuštati zgradu niti ulaziti u zgradu. Pred zgradom će biti osigurano prisustvo policije 24 sata dnevno. Dostava hrane i potrepština za stanare će biti omogućena na način da to čine članovi šire porodice stanara. Vrećice će biti ostavljane ispred stubišta, a po vrećice će silaziti stanari. Za one koji nemaju nikoga od šire porodice ili prijatelja koji bi im mogli dostaviti hranu i potrepštine, dostavu će vršiti volonteri koji su se stavili na raspolaganje Crvenom križu.

U izolaciju je stavljeno 60 stanara koji žive u 20 stanova (2 stana su prazna). Od ukupno 60 stanara, 12 je djece, 10 penzionera, jedna osoba koja ima 85 godina i jedna nepokretna osoba.

lamelacU zgradi je izvršena dezinfekcija od strane HES-a Doma zdravlja Kakanj.

Zabilježeni su i kontakti koje su osobe pozitivne na koronavirus ostvarile s drugim osobama proteklih dana.

Dom zdravlja Kakanj već od danas pokreće aktivnosti na testiranju prioritetno osoba koja su imale najintenzivnije kontakte s osobama za koje je utvrđeno da su pozitivne na koronavirus.

http://kakanj.gov.ba/

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u