KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

U Kaknju 34151 građanin sa pravom glasa

29.08.2016. - Broj redovnih birača za Lokalne izbore 2016. godine, sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24:00 sati, je 3.177.557. Za Općinu Kakanj u Centralni birački spisak upisano je 34.151 građanin sa pravom glasa

kakanj_broj_biracaFaksimil iz Odluke o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog biračkog spiska

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 25. augusta, pored ostalog, donijela odluku o zaključivanju i potvrđivanju Centralnog biračkog spiska za Lokalne izbore 2016. godine u Bosni i Hercegovini koji će se održati 02. oktobra 2016. godine.

Broj birača za Općinu Kakanj

U Centralni birački spisak za Općinu Kakanj upisano je 34.151 građanin sa pravom glasa:
- broj redovnih birača je 33.904;
- broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 17;
- broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 162;
- broj birača koji glasaju putem pošte je 68.

Ovdje možete pogledati kompletnu listu po općinama:Odluka o potvrđivanju Centralnog biračkog spiska

Broj birača za BiH

U Centralni birački spisak upisano je ukupno 3.263.906 birača i to:
- broj redovnih birača za Lokalne izbore 2016. godine, sa stanjem na dan 18.08.2016. godine u 24:00 sati, je 3.177.557;
- broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 8.946;
- broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 12.005;
- broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 287 i
- broj birača koji glasaju putem pošte je 65.111.

Odluka sadrži i ukupan broj birača po izbornim jedinicama i kategorijama i  javnosti je dostupna na web stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba , a biće objavljena i u službenim glasilima.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u