KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

U Domu zdravlja ispraćeno devet penzionisanih radnika

26.12.2018. - Na zajedničkom druženju, radnika Doma zdravlja te novih i starih penzionera ove ustanove, u zasluženu mirovinu ispraćeno devet radnika

U kakanjskom Domu zdravlja, danas u svečanom i u lijepom druženju, uz prigodne poklone u penziju su isparaćeni: Mugdim Čehajić (vozač sanitetskog vozila), Slavica Perica, Mirjana Batić, Mediha Zaimović, Samija Alomerović, Zumra Kahvedžić, Suada Hadžić, Mirsada Husika i Jasminka Mušanović. Svi su penzionisani tokom ove godine, a njihovom ispraćaju prisustvovali su i penzioneri penzionisani prethodnih godina. Ovo je višegodišnja praksa. Redovno se u decembru druže novi i stari penzioneri Doma zdravlja. Zbog odlaska ovih radnika u zasluženu mirovinu neće se osjetiti nedostatak zdravstvenih radnika. Riječ je o radnicima koji pripadaju srednjem medicinskom kadru, medicinskim tehničarima. Na njihovim mjestima  su malađi ljudi, koji su ovdje radili pripravnički staž ili su volovntirali.

Ovi radnici nisu penzionisani u jednom danu, jer su u penziju odlazili tokom godine od januara do decembra, tako da sada u Domu zdravlja, koji broji 165 zaposlenih,  postoji zadovoljavajuća popunjenost  ovim kadrom.

mirsad_penzioneri

O svom doživljavanju  odlaska ovih ljudi u penziju, direktor Doma zdravlja Kakanj, Doktor Tursum, kaže da je i sretan i tužan: „I ove godine Dom zdravlja ispraća svoje penzionere. Istovremeno vršimo jedan prijem za sve penzionere Doma zdravlja koji su penzionisani prethodnih godina. Za mene je ovaj dan i sretan i tužan.Sretan, zato što je naših devet radnika završilo svoj radni vijek, što su to doživjeli i što zdravi odlaze u penziju.Želim da imaju puno zdravlja, sreće i da penziju dugo primaju.U isto vrijeme sam tužan jer su to radnici koji su sa mnom proveli 20-30 godina svog radnog vijeka. To su ljudi koji su dali mnogo kakanjskom zdravstvu. Pomagali su građanima Kaknja 40 godina i dali puni doprinos u zaštiti njihovog zdravlja i za razvoj ove ustanove. Više sam tužan nego sretan“.

slavicapenzioneri

Slavica Perica, jedna je od medicinskih sastara koja je danas ispraćena u zasluženu mirovinu. Za sve  godine rada, na hiljade je ljudi koji su je upoznali, vidjeli, koristili njene medicinske usluge, a ove godine, poslije četiri decenije rada i kontinuiranog kontakta sa građanima Kaknja, prestala je raditi posao kojeg je voljela, a ljubav u ovom poslu preporučuje i svojim nasljednicima. Evo šta nam je rekla:

Doživjela sam 40 punih godina staža. Posao medicinskog osoblja nije lagan. Ipak posao kojeg voliš ne može biti naporan. Pogotovo onome ko voli pacijente.Fina riječ, čovjeku dobro dođe.Svakome bih poželjela puno zdravlja i da dočeka ovaj dan kojeg sam i ja doživjela. Uz sve ovo, zahvaljujem se  i našem direktoru  Doktoru Tursumu, koji je jako korektan i kolegijalan. To se odnosi na sve, i na posao i na mnogo toga što čini za pacijente, za ovu našu kuću i za grad Kakanj. Moj radni vijek je davno počeo. Radila sam na više mjesta.U ambulantama i u patronažno u kućnim posjetama. Radila sam sa hirurgom, ortopedom, u medicini rada gdje sam se i najduže zadržala. Jako sam zadovoljna i sretna. Voljela sam svoj posao. To želim svakom radniku. Prvo mora voljeti  ono što je odabrao pa da pruži  ljubav pacijentima. Kada bih  morala ponovo birasti posao, opet bih odabrala isti“.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u