KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

U Dikanu izabrano novo rukovodstvo

30.05.2016. - Predsjednik Upravnog odbora ponovo je Rusmir Lizde, a predsjednik Skupštine je Mesud Zaimović. Posebna zahvalnost za rad u Upravnom odboru Društva izražena profesoru Emiru Omeragiću

U Kulturno umjetničkom društvu “Fadil Dogdibegović - Dikan” održana je redovno izvještajno izborna Skupština na kojoj je birano novo rukovodstvo i na kojoj su prihvaćeni izvještaji o radu za prthodni mandatni period.

Rusmir Lizde je ponovo dobio povjerenje delegata Skupštine na mjestu predsjednika Upravnog odbora, a u ovo upravljačko tijelo Društva još su izabrani: Igor Andrijević, Filip Aždajić, Spomenka Franković, Nedim Frljak, Olja Krsmanović, Izudin Neimarlija, Irma Smajić i Bakir Spahić.

Zahvalnost i prigodan poklon, na ovoj Skupštini dodjeljen je profesoru Emiru Omeragiću, koji je u prethodna dva mandata dao značajan doprinos u radu Društva kao član Upravnog odbora.

Tokom Skupštine pozdravnim riječima obratili su se Ejub Spahić, Josip Gujić,Maksuma Topalović, Dino Mimić, a činjeničnu analizu sa smjernicama za kontinuitet u radu Društva dao je profesor Emir Omeragić.

Novi predsjednik Supštine Društva je Mesud Zaimović, koji duži niz godina vodi Narodni orkestar u “Dikanu”.

Imenovan je i Nadzorni odbor Društva u čijem sastavu su: Mirsad Džino, Almir Imamović i Rusmir Rizvanović. U sastav Disciplinske komisije ušli su: Emir Avdispahić, Marijana Šunjić, Mara Agatić, Zejna Jašarević i Fahro Terzić.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u