KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

U četvrtak sjednica Vijeća

24.06.2018. - Kolegij općinskog vijeća Kakanj, zakazao je 21. sjednicu Vijeća za četvrtak 28.06. 2018. godine sa početkom u 9:00 sati

vijece_16-1

Utvrđen je i prijedlog dnevnog reda na kojem se nalaze četiri tačke. Dva prijedloga odluka i dva izvještaja.

Prijedlozi odluka se odnose na pristupanje izradi Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj i na gubljenje statusa javnog dobra na zemljišnim površinama u području rijeke Ribnice, a koje će se koristiti za izgradnju buidućeg vanjskog odlagalište čvrste jalove mase sa PK Vrtlište.

Izvješatiji se odnose na poslovanje javnih preduzeća Vodokom i Grijanje u 2017. godini.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u