KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Tvornica cementa-Deset hiljada maraka za najbolji projekat

16.11.2016. - Odabrani projekti i timovi, u takmičenju Živi svijet kamenoloma mjesecima su razvijali svoje ideje u kamenolomu Tvornice cementa Kakanj, a sutra je u Domu kulture proglašenje pobjednika. Najbolji projekat će biti nagrađen sa 10 hiljada KM

prkamenolomtekst
U više od 1000 kamenoloma širom svijeta HeidelbergCement predano radi na upravljanju biodiverzitetom. Kroz treću ediciju takmičenja Quarry Life Award (Živi svijet kamenoloma), u 22 zemlje registrovano je 454 projekata nastavljano je širenje informiranost o biološkoj vrijednosti lokacija kamenoloma i pronalaženje novih načine za njeno poboljšanje.

Ovogodišnje takmičenje Quarry Life Award ušlo je u završnu fazu. Svečano proglašenje pobjednika za područje BiH konkursa „Živi svijet kamenoloma“ održat će se 17.11.2016. godine u Domu kulture Kakanj, sa početkom u 13:00 sati.

Tvornica cementa Kakanj i ovaj put je otvorila vrata svoga kamenoloma istraživačima, profesorima, studentima, učenicima i svima koji su zainteresovani u očuvanje biodiverziteta Top pet projekata u Bosni i Hercegovini je: Kreiranje ekološki održivog i obnovljivog sistema u kamenolomu Ribnica uvođenjem vještačke močvare (Projektni tim: Melisa Vrabac, Anela Zorlak, Danilo Prtvar, Anida Devedžić, Admir Papić); Makrozoobentos kao indikator biodiverziteta i kvalitete staništa hidroekosistema kamenoloma Ribnica (Projektni tim: Adnan Čučuović, Semir Dorić); Oprez je majka mudrosti (Projektni tim: NVO “Zeleno polje” Kakanj); Mapiranje tipova staništa na području kamenoloma Ribnica upotrebom savremenih metoda u ekologiji (Projektni tim: Tarik Dervović, Erna Dautbegović, Larisa Hamzić) i Upoznajmo se (Projektni tim: STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj).

Ovi odabrani timovi imali su priliku tokom više od šest mjeseci raditi istraživanja na kamenolomu Ribnica i tako razvijati svoje projektne ideje. Nagrade za najbolje projekte u BiH iznose 3.000, 6.000 i 10.000 KM. Ko će biti nagrađen, zant će se sutra, a svakako, najvažnija nagrada je veliko hvala od majke Prirode!

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u