KakanjLive | Subota, 16.01.2021. godine

Treći dio-Ulice na području općine Kakanj

12.04.2017. - Internet portal KakanjLive u deset nastavaka objavit će nazive i opise 50 kakanjskih ulica, koliko je ustanovljeno Registrom usvojenim na martovskoj, Šestoj, sjednici Općinskog vijeća Kakanj

tabla_stjepana_kovacevica

Ulica “Stjepana Kovačevića”

Ulica Stjepana Kovačevića odvaja se lijevo sa raskršća ulica Rudarska i Mehmeda Skopljaka,pored zgrade Pastoralnog centra, nekadašnjeg Karitasa i Kina Radnik, uključujući i ovaj objekat. Nastavlja do stambenog objekta Elvedina Gačića na parceli k.č. 419/4, k.o. Kakanj, u dužini od 163 metra. Ulica Stjepana Kovačevića obuhvata i krak koji se odvaja lijevo ispod Lamela do izlaza na ulicu Rudarska kod stambeno-poslovnog objekta Rima-market, ne uključujući ovaj objekat u dužini od 244 metra.

stjepana_kovacevica_krakKrak ulice "Stjepana Kovačevića", ispod  lamela, a iznad  zgrade O.Š. "Mula Mustafa Bašeskija"

Ulica “Mehmeda Skopljaka”

Ulica “Mehmeda Skopljaka” počinje od mjesta gdje završava Rudarska ulica na raskrsnici gdje je na lijevu stranu skretanje u ulicu Stjepana Kovačevića prema zgradi Pastoralnog centra, nekadašnjeg Karitasa i Kina Radnik. Sa te raskrsnice počinje ulica Mehmeda Skopljaka koja prolazi pored Katoličke crkve i ide dalje kroz naselje Albanija, prema Zgošći do stambenog objekta Salke Ganibegovića na parceli k.č. 172/1, k.o. Kakanj. Ukupna dužna ulice Mehmeda Skopljaka je 814 metara.

mehmeda_skopljakaMjesto gdje završava Rudarska ulica, a počinje ulica "Mehmeda Skopljaka"

Ulica “Rudarska”

Ulica Rudarska počinje od mosta na rijeci Zgošći u blizini Parka minulih ratova, a završava na raskršću sa ulicom Stjepana Kovačevića, kod Pastoralnog centra na jednoj stran i naspram poslovnog objekta Maxi market uključujući i ovaj objekat, na drugoj strani. Dužina Rudarske ulice iznosi 587 metara.

rudarska_pocetakPočetak Rudarske ulice

Ulica “Omera Maslića”

Ulica "Omera Maslića" započinje odvajanjem desno sa ulice Mehmeda Skopljaka, naspram katoličke crkve i pruža se dalje preko starog željeznog mosta iznad bazena Benat na rijeci Zgošći te završava na raskrsnici sa ulicom Paše Kubata kod stambenog objekta Bahrudina Čehajića, uključujući i ovaj objekat. Ovoj ulici pripada i krak koji se odvaja desno prema područnoj O.Š. "Mula Mustafa Bašeskija" Bukovlje kao i krak koji se odvaja lijevo pored objekta Ilahane Kubura r. Karzić, na parceli k.č. 47, k.o. Bukovlje. Ukupna dužina ulice Omera Maslića bez njenih sporednih krakova iznosi 791 metar.

Ulica “Melente Bošnjaka”

Ulica "Melente Bošnjaka" počinje odvajanjem lijevo sa ulice Rudarska kod ugostiteljskog objekta "Park" (bivša Pojata), ne uključujući ovaj objekat, te nastavlja pored UGPD Zgošća i završava na raskrsnici kod Šehidske česme u naseljenom mjestu Varda. Ukupna dužina ove ulice iznosi 488 metara.

Vezani tekstovi: Drugi dio-Ulice na području općine Kakanj
                          Prvi dio-Ulice na području općine Kakanj

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u